Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vid möte i OECD:s exportkreditgrupp Participants to the Arrangement (internationella riktlinjer för exportkrediter) den 31 mars 2023 enades gruppen om ett principförslag för modernisering av riktlinjerna. Syftet med överenskommelsen är att göra Arrangemangets finansiella villkor mer flexibla för att bättre motsvara utmaningarna i en alltmer konkurrensutsatt värld med mer komplexa projektstrukturer. De moderniserade riktlinjerna ska även tjäna som starka incitament för att stödja en bredare och större tillgång av klimatvänliga och gröna transaktioner.

En sista finslipning av de nya riktlinjerna är planerad att ske i slutet av maj, då Participants förhoppningsvis kan godkänna ”paketet”. Slutgiltigt beslut och implementering ska – om allt går i lås – tas och gälla fr.o.m. den 15 juli i år.