Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Antalet exportaffärer som EKN garanterade under 2017 uppgick till 2 093, en ökning med 15 procent, jämfört med 2016. Ökningen är en trend sedan ett par år. Även 2016 ökade antalet affärer, då med 17 procent. Totalt uppgick EKN:s garantivolym till 39,9 miljarder kronor 2017, en minskning med åtta procent jämfört med föregående år.

– Tillväxten i världen är god och 2017 blev ett bättre år än väntat för världsekonomin och världshandeln. Vi ser en hög efterfrågan nu även i goda tider, jämfört med tidigare då vi främst varit efterfrågade i sämre tider, säger Anna-Karin Jatko.

Under 2017 har EKN:s garantier varit särskilt betydande för svensk export till Ryssland, Iran och länder i Afrika. De låga råvarupriserna har stigit under året, vilket ökat efterfrågan på svenska exportprodukter från många länder som är beroende av inkomster från råvaruexport.

– Asien fortsätter att ha en stark tillväxt, vida överstigande övriga världens. Under året har jag besökt Indonesien, Kina och Indien och på plats upplevt det stora intresset för svenska varor och tjänster, säger Anna-Karin Jatko.

EKN garanterade export för 3,9 miljarder kronor till Asien, en ökning med 34 procent jämfört med 2016.

Vid årets slut hade EKN utestående garantier på 181,5 miljarder kronor för export till 144 länder.

EKN gjorde ett ekonomiskt resultat på 1,4 miljarder kronor, jämför med ett negativt resultat på en miljard kronor föregående år. EKN har därför en fortsatt stark ekonomisk ställning.