Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Det vetenskapliga klimatrådet är det första av sitt slag i världen. Ett exempel på en frågeställning för rådet är naturgasens roll i låg- och medelinkomstländers energiomställning.

– Svenska företag har en framskjuten ställning när det gäller att tillgodose världens behov av teknik för omställning med hållbar användning av resurser. Under många år har det svenska exportkreditsystemet långsiktigt bidragit till att svenska företag nått ut och är konkurrenskraftiga. Syftet med det vetenskapliga klimatrådet är att det ska stärka oss i vårt viktiga arbete för att stötta svenska exportföretag och deras kunders klimatomställning, säger Magnus Montan, vd på SEK.

EKN:s och SEK:s klimatomställningsarbete ligger långt fram globalt sett. Höga krav ställs för de projekt som får garantier och krediter, och det svenska exportfinansieringssystemet var bland de första att upphöra med exportfinansiering till utvinning och transport av kol. EKN och SEK arbetar också för internationell samsyn och regelverk i linje med Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål.

– Världen behöver en snabb omställning. Samtidigt behöver låg- och medelinkomstländer utveckla energiförsörjning och infrastruktur och nå de globala utvecklingsmålen. Det medför naturligtvis komplexa frågeställningar att hantera för oss som finansiella aktörer. Därför är det viktigt att vi förankrar strategiska beslut i aktuell vetenskap, utöver de dialoger vi redan har med företag, banker och civilsamhällesorganisationer, säger Anna-Karin Jatko, gd på EKN.

Det vetenskapliga klimatrådets uppgifter

Fokus för klimatrådets arbete är exportfinansieringens påverkan på de globala växthusgasutsläppen. Klimatrådet är ett strategiskt kunskapsstöd och en diskussionspartner till EKN och SEK när det gäller principiella strategiska ställningstaganden. Rådet har ingen operativ roll i enskilda affärsbeslut.
Exempel på frågeställningar som kan behandlas i klimatrådet är hur uppdateringen av länders och företags åtaganden samt IPCC:s rapporter bör påverka inriktningen i det svenska och internationella exportfinansieringssystemet. Ett annat exempel är naturgasens roll i energiomställningen i låg- och medelinkomstländer.

Forskare i klimatrådet

Måns Nilsson, vd för Stockholm Environment Institute (SEI) och adjungerad professor vid Strategiska hållbarhetsstudier på KTH

Max Åhman, docent inom Miljö- och energisystem vid Lunds universitet

Tomas Kåberger, bland annat professor på Chalmers och f.d. gd på Energimyndigheten

Anna Krook-Riekkola, docent/biträdande professor inom Energiteknik på Luleå tekniska universitet.

Om exportfinansieringssystemet

Det svenska exportfinansieringssystemet består av Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit (SEK) som erbjuder garantier respektive finansiering till exportföretag och deras utländska kunder. Syftet med exportfinansieringssystemet är att underlätta och främja svensk export och stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft.

Om Svensk Exportkredit

Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt aktiebolag som finansierar exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige. SEK finansierar industrins klimatomställning inom energi, transport, sjöfart och smarta städer.

Om Exportkreditnämnden

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internatio¬nalisering. Företag och banker försäkrar betalningsrisker hos EKN. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.