Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

EKN upphörde med all garantigivning för export till Ryssland den 24 februari 2022, när kriget bröt ut. ”Stopp för all garantigivning till Ryssland, både för nya affärer och under befintliga offerter” skrev EKN på ekn.se den 24 februari.

DN hänvisar till garantier som ställdes ut 2017 för finansiering av svensk export till ett gasprojekt i Ryssland. Exportföretagets leveranser och långivande banks låneutbetalningar skedde långt innan kriget bröt ut. Den långivande banken är försäkrad hos EKN. Den försäkringen gäller.

Av de 83 utestående garantierna som DN nämner avser fyra export till nya eller utökade anläggningar. Allt annat avser export till återförsäljare och löpande verksamheter, det vill säga inte projekt.

EKN har följt då gällande sanktioner.