Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

EKN:s verksamhet är indelad i två affärsområden; ett för stora företag och ett för SME och Midcorp. I staben finns funktioner för regler och riktlinjer, verksamhetsplanering, internationellt samarbete, personalfrågor, kommunikation, finans och IT.

EKN:s styrelse består av ledamöter från näringslivet, Finansdepartementet och Utrikesdepartementet. I styrelsen sitter också EKN:s generaldirektör. Regeringen utser styrelsen och generaldirektören.

EKN:s affärsområden

Man arbetar på ett lager

EKN för SME- & Midcorp-företag

EKN:s garantier öppnar dörrar till nya marknader för företag som omsätter mindre än fem miljarder kronor.

EKN för SME- & Midcorp-företag
skepp med containrar på havet

EKN för stora företag

Fler och större exportaffärer för företag som omsätter mer än fem miljarder.

EKN för stora företag

EKN:s ledning och styrelse

Ledning

Anna-Karin Jatko
Generaldirektör

Beatrice Arnesson
Kommunikationschef

Lena Bertilsson
Affärsområdeschef Stora företag

Johan Damell
Chefsjurist

Carl-Johan Karlsson
Affärsområdeschef SME och Midcorp

Carina Nordström
Chef för affärsutveckling och affärsstöd

Lovisa Onn
HR-chef

Peter Tuving
Chef för Risk Management, ställföreträdande generaldirektör

Styrelse

Styrelseordförande

Sven-Eric Söder
Tidigare Generaldirektör på Folke Bernadotteakademin

Ledamöter

Anna-Karin Jatko
Generaldirektör EKN

Ramsay Brufer
Tidigare Head of Corporate Governance, Alecta

Dag Juhlin-Dannfelt
Chef på Enheten för främjande och hållbart företagande, Utrikesdepartementet

Åke Nordlander
Budgetchef, Finansdepartementet

Jan Wäreby
Tidigare Senior Vice President, Ericsson

Peter Yngwe
Tidigare VD, Svensk Exportkredit AB (SEK)

Personalrepresentant

Eva Fahlin
Affärsutveckling

Sidan uppdaterades senast