Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Projektet omfattar byggnation och drift av en urangruva med underjordsbrytning som ligger 100 km söder om staden Arlit i Niger. Projektets huvudsyfte är att producera uran, vilket behövs som bränsle till kärnkraftverk.

Projektet är preliminärt A-klassat och den potentiella sociala och miljömässiga påverkan innefattar frågor rörande ursprungsbefolkning och biodiversitet. Bedömningen av projektets sociala och miljömässiga påverkan återfinns i följande dokument:

Med utgångspunkt i befintlig miljö- och social konsekvensbedömning genomför EKN en analys av projektets sociala och miljömässiga risker.

Varje enskild affär relaterad till Dasa-projektet som EKN överväger att tillhandahålla garantier för ligger under OECD:s tröskelvärde för publicering av kategori A-projekt. Kumulativt ligger affärerna däremot över tröskelvärdet och därför väljer EKN att publicera gruvprojektet.

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se  den 31 mars 2022. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast