Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vindkraftsparkerna beräknas ha en total kapacitet på 6 GW och planeras tas i drift runt 2030.

EKN har gjort en preliminär klassificering av projektet som kategori A och genomför en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. Dessa bedöms främst relatera till potentiell påverkan på biologisk mångfald. Mer information om projektet finns här.

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 7 juni 2023. Synpunkter på affären kan lämnas till EKN på info@ekn.se inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast