Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

EKN och klimatet

EKN har en påverkan på det globala klimatet, genom att garantigivningen bidrar till finansiering av verksamheter. Garantigivningen har dels en negativ klimatpåverkan när verksamheter innebär växthusgasutsläpp, dels en positiv klimatpåverkan när verksamheter ingår i klimatomställning. Samtidigt har både klimatförändringarna och klimatomställningen en påverkan på EKN:s finansiella ställning.

Rapporteringen är publik och enligt Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer. Med hjälp av dessa analyseras både klimatpåverkan och finansiella klimatrisker.

Vidare har EKN en påverkan genom flygresor i tjänsten. Längst ner på sidan finns mer information om detta.

EKN:s och SEK:s vetenskapliga klimatråd

Klimatrådet är ett rådgivande stöd till EKN och SEK i arbetet med att anpassa det svenska exportfinansieringssystemet för att ligga i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Fokus för klimatrådets arbete är exportfinansieringens påverkan på de globala växthusgasutsläppen. Klimatrådet är ett strategiskt kunskapsstöd och en diskussionspartner till EKN och SEK när det gäller principiella strategiska ställningstaganden. Rådet har ingen operativ roll i enskilda affärsbeslut.

Exempel på frågeställningar som kan behandlas i klimatrådet är hur uppdateringen av länders och företags åtaganden samt IPCC:s rapporter bör påverka inriktningen i det svenska och internationella exportfinansieringssystemet. Ett annat exempel är naturgasens roll i energiomställningen i låg- och medelinkomstländer.

Forskare i klimatrådet

 • Måns Nilsson, vd för Stockholm Environment Institute (SEI) och adjungerad professor vid Strategiska hållbarhetsstudier på KTH
 • Max Åhman, docent inom Miljö- och energisystem vid Lunds universitet
 • Tomas Kåberger, bl.a. professor på Chalmers och f.d. gd på Energimyndigheten
 • Anna Krook-Riekkola, docent/biträdande professor inom Energiteknik på Luleå tekniska universitet.

Mötesanteckningar

Här kan du ta del av mötesanteckningar från de olika mötena i EKN:s och SEK:s vetenskapliga klimatråd samt uppdragsbeskrivning för rådet.

Publicerad

Mötesanteckningar – Reflektioner från COP28

Samt fossil- och vätgasens roll

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Mötesanteckningar – Analysmetod

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Mötesanteckningar – Omställningsplaner

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Uppdragsbeskrivning vetenskapligt klimatråd

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

The Export Finance for Future "E3F"

E3F-initiativet (the Export Finance for Future) lanserades i april 2021 med syftet att främja och stödja ett skifte i investeringsmönster mot klimatneutrala exportprojekt och ökad transparens.

De länder som ansluter sig till E3F-initiativet förbinder sig att arbeta för en ökad transparens. På denna sida finner du de gemensamma rapportern som hittills har utgivits. Arbetet redovisas löpande.

Undertecknande länder

 • Belgien
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Italien
 • Nederländerna
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Tyskland

Sverige representeras i detta sammanhang av UD med stöd av EKN i sakfrågor. Fler länder välkomnas att ansluta sig till E3F-initiativet.

Mer information finns på E3F:s sida på LinkedIn.

EKN:s klimatavtryck

EKN:s egna verksamhet har ett relativt litet klimatavtryck, bortsett från att verksamheten kräver en del flygresor i tjänsten.

EKN:s tjänsteresor

EKN arbetar aktivt med att minimera antalet flygresor genom att alltid ifrågasätta om resan behövs och hur många som behöver åka samt överväga om resan kan ersättas med digitalt möte.

Alla flygresor klimatkompenseras genom företaget Atmoz Consulting. Det görs  i enlighet med de krav som ställs för Gold Standard som är en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt. Det innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkompensation.

EKN har klimatkompenserat sedan 2014.

Certifikat för klimatkompensering

Sidan uppdaterades senast