Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Hållbarhet i affärsprocessen

EKN för kontinuerligt samtal med några av de största exportföretagen i Sverige och frivilligorganisationer om hur vi kan fortsätta att driva på en hållbar global utveckling och ansvarsfullt företagande där exportprodukten används.

Ansvarsfullt företagande

De länder som har anslutit sig till OECD:s riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande stödjer och främjar riktlinjer för hållbart företagande genom nationella kontaktpunkter. Den svenska nationella kontaktpunkten för ansvarsfullt företagande är en trepartssamverkan mellan staten, näringslivet och arbetstagarnas organisationer.

Dokument

Publicerad

Redovisning miljöledningsarbetet 2022

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Kontakt - hållbarhetsfrågor

Läs mer om EKN:s hållbarhetsarbete

Person som nekar kuvert som räcks fram

Anti­korrup­tion, skatt och håll­bar lån­giv­ning

EKN accepterar inte att korruption förekommer i de affärer som vi garanterar. EKN förväntar sig att företag följer alla gällande skattelagar och regler. En särskild bedömning görs vid garantier till offentliga köpare i låginkomstländer.

Anti­korrup­tion, skatt och håll­bar lån­giv­ning
Vindsnurror i havet

Miljö

EKN gör en bedömning av risken för negativ påverkan på miljön med fokus på den verksamhet eller det projekt där produkten ska användas.

Miljö
Solceller och får på ett grönt fält

Klimat

EKN analyserar och rapporterar de klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter som myndighetens verksamhet och garantigivning ger upphov till. Vi arbetar aktivt med att hålla oss ajour med klimatfrågor, bland annat genom att samarbeta med exportkreditorganisationer internationellt och genom att rådfråga forskare.

Klimat
Barn som dricker vatten ur en kran

Män­skli­ga rätt­ig­het­er

EKN gör en bedömning av risk för negativ påverkan på mänskliga rättigheter (MR) med fokus på den verksamhet eller det projekt där produkten ska användas.

Män­skli­ga rätt­ig­het­er
Pärmar på ett skrivbord

Miljö- och MR-klassning av affärer

Aktuella A-klassade projekt inför beslut, alltså affärer som antingen är i eller nära känsliga områden eller som överstiger 100 miljoner kronor.

Miljö- och MR-klassning av affärer
lagbok och en liten grön jordglob tillsammans med en våg och en ordförandeklubba

Regler och ram­verk

Här finns länkar till alla internationella och nationella ramverk som berör EKN inom hållbarhet och utveckling.

Regler och ram­verk
gröna trädtoppar

Fråg­or och svar om håll­bar­het & an­svars­ful­la affär­er

De vanligaste frågorna om hållbarhet som EKN får handlar om vilka krav som ställs på och hur affärer följs upp, samt om export till länder med odemokratiskt styre.

Fråg­or och svar om håll­bar­het & an­svars­ful­la affär­er
Person som krossar ett glas till en larmdosa där en vissla finns bakom glaset

Visselblåsare

EKN välkomnar granskning och synpunkter. På vår visselblåsartjänst kan du anmäla misstankar om oegentligheter.

Visselblåsare

Sidan uppdaterades senast