Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den här garantin kan sökas av banken.

Unable play this video

Because of your cookie settings, we cannot play this video for you. You need to accept 'Necessary' and 'Markering' in order for the video to be able to play.

Change cookie settings

När förmånstagaren kräver utbetalning av kontraktsgarantin

EKN:s motgaranti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då kontraktsgarantin ställs. Med en motgaranti får utställaren, vanligtvis en bank, ersättning från EKN om förmånstagaren kräver utbetalning av kontraktsgarantin. EKN tar ut en premie som ska spegla ett marknadspris för risk och kostnad i affären. Premien anges i procent av det garanterade beloppet.

Kontraktsgarantier som kan garanteras med EKN:s motgaranti

Motgarantin kan omfatta olika typer av kontraktsgarantier, exempelvis förskotts- eller fullgörandegaranti. Det är vanligt att de är av typen on-demand, det vill säga förmånstagaren behöver inte ange anledning till krav på utbetalning.

Banken kan ansöka om motgaranti för olika typer av exportaffärer: varuexport och tjänsteexport. EKN kan även ställa ut motgarantier vid transaktioner mellan svenska bolag. Förutsättningen är att det är en affär som i förlängningen leder till svensk export. Det kan exempelvis gälla underleveranser där slutprodukten exporteras. EKN kan garantera kontraktsgarantier i både små och stora affärer med denna garanti.

Ansökan

Ansök i god tid innan kontraktsgarantin ställs, senast samma dag. Till din ansökan ska du bifoga ett tilläggsblad från exportör/underleverantör, där affären beskrivs. Det kostar ingenting att ansöka om en offert. Garantin söks på en blankett. Om kontraktsgarantin ställs samma dag du ansöker eller snart därefter, kan du be att få garanti utfärdad direkt, utan offert.

Det är mycket viktigt att du redan innan begär garanti läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor så att du vet vad som gäller för din garanti.

Offert

EKN bedömer risken och lämnar dig en offert. I offerten framgår premien, det vill säga vad garantin kostar. Premien ska spegla marknadspriset för risk och kostnad i affären.

Begär garanti

När kontraktsgarantin ställts och du vill få garantin utfärdad, skickar du in en anmälan till EKN inom 30 dagar.

Garantitiden

EKN utfärdar garantin och du betalar premien under garantitiden. Om du väljer att betala premien löpande under garantins giltighet ansvarar du själv för att den betalas i tid.

Anmälningsplikt och krav på betalning

Du måste snarast informera EKN skriftligen om du får kännedom om förhållanden som ökar risken för att kontraktsgarantin ska tas i anspråk.

Om krav under kontraktsgarantin framställts måste du omgående informera EKN skriftligen om det samt snarast skriftligen informera EKN om utbetalning sedan skett.

Det behövs ingen blankett för att begära ersättning, det kan till exempel ske via e-post eller brev. EKN betalar ut ersättning inom 30 dagar från det att banken styrkt sin rätt till ersättning och visat förlustens storlek.

Dokument

Ansökan

Här finner du de dokument du behöver för att kunna ansöka om garantin.

Publicerad

Allmänna villkor för Motgaranti ver. 2023

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Publicerad

Exportörsbilaga till ansökan om motgaranti

101.31

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Begäran om garanti

Denna anmälningsblankett använder du när du vill få garantin utfärdad.

Publicerad

Anmälan om att garantiförbindelse önskas utfärdad

105.33

Filen är ett PDF dokument

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast