Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Den här garantin kan sökas av banken.

En rörelsekreditgaranti för unga bolag

När banken lämnar rörelsekrediter upp till 10 miljoner SEK i form av lån, checkkredit, övertrasseringsrätt eller erbjuder fakturabelåning till tillväxtbolag lyfter EKN av upp till 75 procent av kreditgivarens risk. Satsningen riktar sig till företag som har haft kommersiell försäljning under maximalt tre år.

Rörelsekreditgarantin underlättar kapitalförsörjningen för redan exporterande företag, företag med exportplaner och företag som är underleverantörer till exporterande företag – även om företaget ingår i större koncerner. Det finns inga krav på positivt resultat men det ska finnas goda och realistiska prognoser framåt.

Krediter som kan garanteras med "Exportsprånget", EKN:s rörelsekreditgaranti för tillväxtbolag

För checkkredit får löptiden vara högst tolv månader med möjlighet till förlängning i upp till två år, vartefter banken kan ansöka om rörelsekreditgaranti med 50 procents riskavtäckning. Löptid för lån får uppgå till maximalt fem år.

Behovet av kapital kan avse kostnader som uppkommer såväl innan en exportorder är tecknad som efter avtal; t.ex. för inköp av komponenter, verktyg eller inventarier eller andra kostnader förknippade med en exportsatsning. Kapitalbehovet ska vara skiljt från kredittagarens behov av mer långsiktigt risk- eller egenkapital.

Avser ansökan en kredit som inte utgör finansiering i en specifik exportaffär ska åtminstone 25 procent av kredittagarens omsättning utgöras av export av svenska varor eller tjänster, alternativt ska det finnas prognoser som pekar på att detta uppnås inom kreditens löptid.

Är kredittagaren underleverantör till ett exporterande företag ska en väsentlig del av det exporterande företagets omsättning utgöras av export av svenska varor eller tjänster.

Ansökan och mer information

Ansökningsblanketter, allmänna villkor, hur du gör vid problem i affären m.m. finner du under sidan för Rörelsekreditgaranti för SME.

Till din ansökan ska du bifoga blanketten Bilaga till ansökan om rörelsekreditgaranti i samband med export inom ramen för Exportsprånget 6.05 som du finner här nedan.

Exportsprånget för bank

I den här filmen finner du som är företagsrådgivare på bank svar på fem vanliga frågor om Exportsprånget.

Unable play this video

Because of your cookie settings, we cannot play this video for you. You need to accept 'Necessary' and 'Markering' in order for the video to be able to play.

Change cookie settings

Exportsprånget för företag

I den här filmen finner du som är entreprenör svar på fyra vanliga frågor om Exportsprånget.

Unable play this video

Because of your cookie settings, we cannot play this video for you. You need to accept 'Necessary' and 'Markering' in order for the video to be able to play.

Change cookie settings
ikon: säkerhetsbälte

Rörelse­kredit­garanti

Med en rörelsekreditgaranti delar banken eller Almi risken med EKN, när banken lämnar rörelsekrediter upp till 300 miljoner kronor.

Rörelse­kredit­garanti

Dokument

Ansökan

Här finner du kompletterande dokument för att kunna ansöka om garantin. Övriga dokument finner du på produktsidan för Rörelsekreditgaranti.

Publicerad

Bilaga till ansökan om rörelsekreditgaranti i samband med export inom ramen för Exportsprånget

6.05

Filen är en Wordmall

Ladda ned dokumentet

Sidan uppdaterades senast