Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Fördelarna med EKN:s garantier är många. Företagen täcker av risken att kunden inte betalar. Bankerna täcker av sin risk på företag vid rörelse- och investeringsfinansiering. Banker som ger lån till köpare av svenska varor och tjänster använder också EKN:s garantier.

Garantier för exporterande företag

EKN har olika garantityper som skyddar mot betalningsrisker i dina exportaffärer.

Är du osäker på vilken garanti som passar just din affär? Testa vår garantiguide.

ikon - kreditkort

Garanti för kundfordringar

Garanti för kundfordringar täcker risken att din köpare i utlandet inte betalar fordran enligt avtal. Garantin används för kredittid som är högst 12 månader.

Garanti för kundfordringar
ikon - avtal

Garanti för fordringsförlust för exportör

Garanti för fordringsförlust täcker risken för att din köpare i utlandet inte betalar fordran enligt avtal. Garantin används för kredittid över 12 månader.

Garanti för fordringsförlust för exportör
ikon - fabrik

Garanti för tillverknings- och fordringsförlust

Garanti för tillverknings- och fordringsförlust finns med exportören som garantitagare eller där exportör och bank i kombination är garantitagare. Här beskrivs garantin med exportör som garantitagare.

Garanti för tillverknings- och fordringsförlust
ikon - livboj

Säkerhetsgaranti

EKN:s säkerhetsgaranti vänder sig till dig som är exportör och behöver låta ställa ut en kontraktsgaranti.

Säkerhetsgaranti
ikon - odling

Grön exportkreditgaranti

Den gröna exportkreditgarantin är en garanti för export som bidrar till klimatomställningen. Med garantin kan exportföretag och banker försäkra upp till 100 procent av en affärs värde för att skydda sig mot risken att inte få betalt.

Grön exportkreditgaranti

Garantier för banker

Flera garantier delar bankens risk på det exporterande företaget, vilket ökar kreditutrymmet. Även lån till köparen i en exportaffär, diskonterade växlar och bekräftade remburser kan försäkras.

ikon: gammal våg

Motgaranti

Banker och andra som är utställare av kontraktsgarantier kan dela risken med EKN med en motgaranti. EKN:s motgaranti täcker utställarens regressrisk på säljaren om förmånstagaren, vanligtvis köparen, begär utbetalning.

Motgaranti
ikon: säkerhetsbälte

Rörelsekreditgaranti

Med en rörelsekreditgaranti delar banken eller Almi risken med EKN, när banken lämnar rörelsekrediter upp till 300 miljoner kronor.

Rörelsekreditgaranti
ikon: frö i jorden

Exportsprånget

Exportsprånget är en rörelsekreditgaranti för tillväxtbolag och är en särskild satsning på bolag i ett tidigt skede av sin tillväxtresa.

Exportsprånget
ikon: vindsnurror

Grön kreditgaranti för banker

Med den gröna kreditgarantin delar banken risken med EKN när banken ställer ut ett lån, checkkredit eller revolverande kreditfacilitet för gröna investeringar eller verksamheter i Sverige.

Grön kreditgaranti för banker
ikon: fabrik

Kombinerad garanti

Kombinerad garanti för tillverknings- och fordringsförlust finns i två varianter: med exportören som garantitagare eller där exportör och bank i kombination är garantitagare.

Kombinerad garanti
ikon: överstruket kreditkort

Köparkreditgaranti

Köparkreditgarantin, även kallad Buyer Credit Guarantee, till förmån för banker täcker låntagarens uteblivna betalning enligt kreditavtalet.

Köparkreditgaranti
ikon: pengapåse med procenttecken

Rembursgaranti

Rembursgarantin är en riskdelning mellan EKN och bank för bankens bekräftade remburser. Av det totala bekräftelsebeloppet kan 50 procent garanteras av EKN.

Rembursgaranti
ikon: bankbyggnad

Garanti för investeringskrediter

Med garantin för investeringskrediter delar banken eller Almi risken med EKN när banken lämnar en investeringskredit. EKN ersätter 50 procent av förlusten för krediter upp till 300 miljoner kronor.

Garanti för investeringskrediter
ikon: check

Växelgaranti

Växelgarantin riktar sig till banker som förvärvar växlar i en exportaffär. Garantin täcker utebliven betalning under växeln.

Växelgaranti
ikon: hacka som hugger i sten

Råvarugaranti

Kreditgarantin för att säkra tillgången till råvaror, "Råvarugarantin", är en kreditgaranti till förmån för banker och täcker utebliven betalning från den utländska låntagaren enligt kreditavtalet.

Råvarugaranti

Garantier för investerare eller finansiärer av investeringslån

ikon: fabrik

Investeringsgarantin

Investeringsgarantin täcker risken för förlust på grund av politisk händelse i samband med investering eller investeringslån utomlands.

Investeringsgarantin

Osäker på vilken garanti som passar dig?

Testa EKN:s garantiguide. Kontakta gärna EKN om du har frågor om hur du kan försäkra din exportaffär.

ikon - dokument som syns genom förstoringsglas

Garantiguiden

Med hjälp av garantiguiden hittar du rätt garanti oavsett om du är exportör, underleverantör eller bank.

Garantiguiden
Närbild på vete från ett fält i Ukraina

Frågor och svar om garantier till Ukraina

Här får du svar på de vanligaste frågorna om EKN:s garantiförordning om exportkreditgarantier till Ukraina, "Ukrainaförordningen".

Frågor och svar om garantier till Ukraina

Sidan uppdaterades senast