Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Bli användare i EKN Online

För att bli en användare i EKN Online loggar du in med din e-legitimation (eID), fyller i de uppgifter som efterfrågas och accepterar att EKN får lagra dina personuppgifter för detta ändamål. I EKN Online kommer du hitta anslutningsavtal.

Ett anslutningsavtal för EKN Online består av följande delar:

  • Anslutningsavtal för EKN Online
  • Allmänna villkor – EKN Online
  • Fullmakt(-er) EKN Online

Behörighet till företagskonto

I samband med tecknandet av anslutningsavtalet utfärdar kontoinnehavaren en fullmakt till en användare för att ge denne kontoadministratörbehörighet.

Kontoadministratören kan därefter, för kontoinnehavarens räkning, tilldela ytterligare användare företagskontobehörighet för att genomföra ärenden för kontoinnehavarens räkning.

En kontoadministratör kan dock inte utse andra kontoadministratörer. Om en användare är ansluten till flera företagskonton krävs en fullmakt för varje företagskonto.

Hur får jag tillgång till ett befintligt företagskonto?

Om du vill ansluta till ett befintligt företagskonto loggar du in i EKN Online och skapar en användare. Du kan därefter ange det kontonummer som är kopplat till företagskontot. Kontoadministratören på ditt konto kan då godkänna att du ska få ansluta dig till företagskontot.

Hur tar jag bort behörigheten för en användare till ett företagskonto?

En kontoadministratör kan ta bort behörigheten för användare som inte längre ska ha behörighet till företagskontot i EKN Online. Användare kan också ta bort sig själva.

Du hittar Ta bort användaren från konton under "Konto"/"Välj konto att öppna"/"Användare"/"Välj användare i listan"/"Visa".

Tillgängliga eID-metoder

För att kunna logga in på EKN Online och använda EKN:s tjänster behöver du en e-legitimation. Det finns fyra sätt att legitimera sig.

Tillgängliga eID-metoder

Inloggning, skapa nytt konto och olika användarnivåer - steg för steg

1. Inloggning

Logga in i EKN Online. Du behöver ha en e-legitimation för att kunna logga in. Inne i EKN Online ansöker du om ett konto.

2. Ansök om EKN Onlinekonto

För att använda EKN Online krävs ett konto. Fyll i ansökan om nytt konto för företaget/banken du representerar. Skicka in till EKN.

Man kan välja att ha flera EKN Online konton för olika affärsområden till exempel. Varje konto måste gå igenom denna process med avtal och fullmakter.

3. Skriv ut anslutningsavtalet och administratörsfullmakten

På sista sidan i processen för att ansöka om EKN Online Företagskonto finns länkar till Anslutningsavtal och Administratörsfullmakt. Vänligen skriv ut dessa dokument.

4. Firmatecknare skriver under dokumenten

Anslutningsavtalet och adminstratörsfullmakten för EKN Online behöver skrivas under av behörig firmatecknare. 

EKN verifierar underskriften mot svenskt registreringsbevis.
(Vänligen notera att detta inte anses som löpande förvaltningsåtgärd utan kräver ordinarie firmatecknare).

Om sökande inte är registrerad i Sverige måste ansökan kompletteras med en legal opinion.

5. Skicka original till EKN

Skicka till följande adress:
EKN
Box 3064
103 61 Stockholm 

Vänligen adressera endast till EKN (inte någon specifik person) för snabb hantering.

Om du har behov av snabb tillgång till EKN Online kan du maila firmatecknade dokument till MiddleOffice@ekn.se för tillfällig åtkomst så du kan skicka in en ansökan. Men EKN kräver att få in originalhandlingarna inom 14 dagar.

6. EKN verifierar dokumenten

EKN verifierar dokumenten och firmatecknare samt eventuell legal opinion. Sedan ges administratören tillgång till EKN Online.

7. Lägg till användare / begränsad användare

Administratören kan nu godkänna nya användare på kontot. Nya användare går in i EKN Online och begär anslutning till befintligt konto. Administratören ser dessa under "Anslutningar att godkänna".

En begränsad användare kan göra allt som inte kräver signatur i EKN Online. De kan t.ex. skapa utkast av ansökan, men kan inte signera och skicka in. 

En användare kan signera och skicka in ansökan och hantera alla steg i garantiprocessen. Men de kan inte administrera nya användare eller kontoinformation.

8. Bli adminstratör

För att bli kontoadministratör för ett företagskonto ska du skriva ut en administratörsfullmakt. Denna behöver skrivas under av firmatecknare och skickas till EKN i original. 

Administratörsfullmakten finns i EKN Online under "Konton"/"Välj konto att öppna"/"Användare"/"Välj namn på aktuell användare att visa"

EKN rekommenderar att ni har minst 2 kontoadministratörer för varje konto.

Tillgängliga eID-metoder

För att kunna logga in på EKN Online och använda EKN:s tjänster behöver du en e-legitimation. Det finns fyra sätt att legitimera sig.

Tillgängliga eID-metoder

Sidan uppdaterades senast