Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

När organisationen Företagarna undersökte hållbarhetsengagemanget hos svenska småföretag 2022 visade siffrorna sitt tydliga språk:

  • 86 procent anser att hållbarhetsarbete är viktigt eller mycket viktigt för det egna företaget.
  • 72 procent uppger att de arbetar aktivt med hållbarhet idag. Andelen företag med ett aktivt hållbarhetsarbete har ökat med 17 procentenheter sedan 2015.

Och detta gäller dessutom Sveriges alla minsta företag, de med upp till 49 anställda. Svenska bolag är alltså redan mitt uppe i en grön omställning.

Åsa Stenborg arbetar som interims-hållbarhetschef, utbildare och rådgivare i hållbarhetsstrategi, och har de senaste 20 åren tagit fram hållbarhetsstrategier för både stora och små svenska företag. Hon säger att de affärsmässiga argumenten för att ställa om är övertygande.

– Vi börjar nu se miljökonsekvenser som vi inte kan ignorera – däribland klimatförändringar, stora resursbrister och ökade föroreningar. Det ställer nya krav på företagen från kunder, myndigheter och finansiärer. Företagen som inte satsar på att möta dessa krav kommer att halka efter.

”Det finns en risk att sluta som Kodak”

Så vad händer då om man väljer att avvakta lite till?

– Det finns så klart en risk att bli som Kodak, som helt missade den digitala omställningen och gick i konkurs. Men framför allt missar de företagen mängder av affärsmöjligheter kopplade till cirkularitet, energieffektivisering, smarta logistiklösningar och sociala frågor. Det här är ett tåg du inte vill missa rent affärsmässigt, säger Åsa Stenborg.

Dessutom, säger hon, håller finansvärlden på att vakna upp och kommer att behandla företag olika baserat på deras hållbarhetsarbete.

– Det kommer att påverka företagens tillgång till kapital och kredit. Det blir svårare att få finansiering för en verksamhet som inte förstår hållbarhet – och de som kommit långt kommer att få bättre finansieringsmöjligheter. Det är till viss del kopplat till nya EU-regelverk, men också till att bankerna själva ser att riskerna är mindre i bolag som aktivt arbetar med hållbarhet.

Att ta ett beslut om att ställa om sin verksamhet kan kännas överväldigande, men Åsa Stenborg säger att de flesta SME-företag redan har tagit det beslutet – ibland utan att veta om det.

– Vilka som är ditt företags viktiga frågor varierar beroende på om du driver en turistfirma i Jämtland eller ett industriföretag i Småland. Men de flesta företag jag träffar på har redan identifierat sina hållbarhetsfrågor. De jobbar till och med redan med dem i praktiken, man har bara inte satt ihop dem till en officiell agenda.

”Många lyssnar för mycket på konsulter”

Utmaningarna man måste hantera, och det som gör att det strukturerade arbetet kan kännas tufft, är enligt hennes erfarenhet tid och kommunikation.

– Det tar tid att göra en nulägesanalys, sätta upp mål och handlingsplaner, engagera medarbetare och intressenter, utvärdera och följa upp resultaten. Dessutom krävs det att medarbetare, ledning och olika funktioner pratar samma språk och drar åt samma håll.

För, säger Åsa, det är varje enskilt företag och dess medarbetare som bäst vet hur företaget kan minska sin påverkan och bidra till en mer hållbar värld.

– Tyvärr lyssnar många för mycket på konsulter, eller utgår från en rapporteringsstandard eller en konkurrent. Jag tycker att svenska företag ska våga äga dessa frågor i högre grad. Ni känner er verksamhet, vad era kunder kräver och var ni bäst gör skillnad.

Ställ om – här är Åsa Stenborgs treårsplan

Gör idag: Första steget är att förstå hur ditt företag påverkar miljö och samhälle. Det behöver inte vara en detaljerad bild i siffror och procent, utan snarare behöver du skapa en översiktsbild av nuläget – hur ser vår påverkan ut och vad måste vi ta tag i?

Gör inom ett år: Gör ett visionsarbete, som ska ligga till grund för framtida strategier och själva affärsidén. Svara på hur ditt företags affär ser ut i en helt hållbar värld – vilket är ditt erbjudande då?

Gör inom tre år: Prioritera och sätt mål. Här gäller det att välja de viktigaste frågorna, våga prioritera och fokusera – och sedan agera.

Vill du läsa mer om hur du ställer om din verksamhet?

Verksamt.se har en bra guide.