Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

1. Varför är den svenska kronan så svag just nu?

– Att kronan är svag nu är resultatet av en långsiktig trend. Som en illustration kan vi jämföra den svenska kronan och den schweiziska francen. 1970 värderades de båda valutorna ungefär likvärdigt. I dag värderas francen till och med högre än den amerikanska dollarn. Utvecklingen speglar bland annat hur omvärldens förtroende utvecklats för valutorna. Under 70- och 80-talen devalverade – alltså skrev ned värdet – vi i Sverige oss ur skuldsättning och kostnadskriser och det är inget som marknaden lätt glömmer. Det låga förtroendet blir extra tydligt när inte ens våra egna stora exportbolag växlar tillbaka sina exportintäkter till kronor utan istället väljer att placera i euro eller dollar.

2. Vilka fördelar respektive nackdelar skapar den svaga kronan för exporterande företag?

– De företag som exporterar produkter med få importerade komponenter får såklart fördelar av en låg kronkurs. Deras varor blir billiga och mer attraktiva för utländska köpare. Men de företagen blir allt färre. En stor del av vår export innehåller i dag importerade insatsvaror och priset för de varorna ökar i takt med att kronkursen faller vilket gör att det blir dyrare att köpa in dessa varor. En annan nackdel med en ständigt försvagad växelkurs är att företag får mindre incitament att göra rationaliseringar i produktionen.

3. Påverkas förtroendet för den svenska marknaden av den svaga kronkursen?

– Ja, omvärldens syn på den svenska kronan bekräftas av utvecklingen och den negativa spiralen förstärks. Nu när vi går mot en svagare konjunktur är det inte heller aktuellt att Riksbanken höjer räntan rejält – något som annars skulle kunna locka investerare till Sverige.

4. Hur kommer kronan att utvecklas i framtiden?

– Sannolikt kommer vi att fortsätta ha en låg kronkurs ett tag framöver. Mycket av fundamentan i vår ekonomi ser bra ut. Det som däremot inte talar för att kronkursen ska stärkas är bristen på inflöde av kapital till Sverige. Investerares syn på den svenska kronan påverkar i dag kronkursen mer än den faktiska handeln. Att bygga förtroende för kronan kommer att ta tid. Det handlar om långsiktigt arbete för att få med sig de stora svenska exportföretagen och utländska placerare tillbaka till ett läge där de känner att de vågar investera i kronan igen.

5. Vad ska svenska exportföretag tänka på när det gäller kronkursen framöver?

– För svenska exporterande företag kan det vara bra att förbereda sig på en period av lågkonjunktur där räntan kommer att ligga lågt. Exportintäkter som behövs i verksamheten är klokt att växla till kronor och i övrigt bör man tänka igenom hur man placerar sina valutaintäkter. För mindre företag kan det såklart vara en utmaning att hitta lösningar med god avkastning. En nära relation till banken där de kan hjälpa till med kapital- och likviditetsförvaltning kan vara bra att eftersträva.