Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Kunder, banker och internationella regelverk ställer allt hårdare krav på att företag ska bedriva en hållbar verksamhet. Men att ställa om kräver både kunskap och kapital. Därför satsar också många svenska myndigheter på olika tjänster och lösningar som kan se till att Sveriges exportföretag står starka i den internationella konkurrensen. Vad behöver du hjälp med?

Vill du försäkra betalningsrisken i dina gröna exportaffärer?

EKN är en statlig myndighet som finns till för att främja svensk export. Och EKN:s Gröna Exportkreditgaranti gör just det – den innebär nämligen att företag och banker kan försäkra upp till 100 procent av en exportaffärs värde och på så sätt skydda sig helt mot risken att inte få betalt. För att kunna använda EKN:s Gröna exportkreditgaranti ska exportaffären gälla gröna produkter – eller produkter som i slutanvändningen blir en del av en grön verksamhet.

– Det senare innebär att vi kan försäkra ett brett spann av affärer och det är nog många som inte ens är medvetna om att deras affär uppfyller villkoren. Om ditt bolag exempelvis säljer kablar eller andra komponenter som ska användas i bygget av ett vindkraftverk så kan du ansöka om den här garantin, förklarar Åsa Larsson som är produktansvarig på EKN.

Behöver du låna pengar?

Företag som behöver långa pengar till gröna satsningar har en rad olika möjligheter till hjälp från myndigheter och statliga bolag. Vart man ska vända sig beror på hur stort ditt företag är.

SEK är ett statligt bolag som finansierar svensk exportnäring. Bolagets primära målgrupp är företag med en årlig omsättning som överstiger 500 miljoner kronor. SEK erbjuder konkurrenskraftig finansiering för omställning; gröna, sociala och hållbarhetslänkade lån.

  • Gröna lån innebär att lånet ska uppfylla EU-taxonomin för grön ekonomisk verksamhet. Finansieringen erbjuds till exportföretag, underleverantörer och projekt som bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan.
  • Ett socialt lån är kopplat till utmaningar inom exempelvis hälso- och sjukvården, utbildning, grundläggande infrastruktur eller livsmedelstrygghet.
  • Hållbarhetslänkade lån är rörelsefinansiering som är länkad till ditt företags mål inom hållbarhet, till exempel energieffektivisering, minskade transporter eller förbättrad arbetsmiljö. Till skillnad från gröna lån där beloppen är öronmärkta för specifika projekt, är detta lån kopplat till hela verksamhetens hållbarhetsmål.

EKN kan också hjälpa exportföretag med sin finansiering, och riktar sig dessutom även till små och medelstors företag. EKN gör det genom att dela risk med banken när de beviljar ett lån, vilket ökar bankens möjligheter att säga ja.

EKN:s Gröna kreditgaranti kan användas för banklån som bidrar till klimatomställning eller för finansiering av en redan hållbar verksamhet.

– Du behöver alltså inte sälja ”gröna” produkter, utan det kan handla om att lånet syftar till investeringar i omställning – till exempel med energieffektiviserande åtgärder. Garantin täcker upp till 80 procent av bankens risk, vilket alltså innebär att banken alltså bara behöver stå för 20 procent av risken, förklarar Åsa Larsson.

Vill du veta hur du kan skapa en mer hållbar affärsmodell?

Almi riktar sig framför allt till mindre företag och erbjuder både lån, riskkapital och affärsutvecklingsinsatser. För företag som vill ta ett grepp om sin hållbara omställning kan Almi hjälpa till med värdefull coaching. Bland annat kan deras rådgivare hjälpa ditt företag att:

  • Identifiera ditt företags viktigaste hållbarhetsfrågor.
  • Skapa en förståelse för hur hållbarhet kan utveckla din affär.
  • Identifiera nya affärsmöjligheter – och företagets hållbarhetsrisker.
  • Få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030.
  • Få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för företaget och en konkret handlingsplan.

Vill du söka bidrag för ett särskilt projekt?

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Här kan man söka bidrag för särskilda innovationsprojekt inom ramen för Vinnovas olika utlysningar. Ofta ges stöd till samarbeten mellan flera olika parter, till exempel samarbeten mellan stora och små företag eller samarbeten mellan företag och offentlig verksamhet eller akademin. Här är två exempel på vitt skilda utlysningar som just nu tangerar hållbar innovation:

  • Projekt som bidrar till lösningar för att på ett hållbart sätt skapa en mer cirkulär transportinfrastruktur.
  • Idéer om samarbeten mellan aktörer i Sverige, Israel, Schweiz eller Singapore som kan bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. I det här erbjudandet finansierar Vinnova företagsdrivna projekt inom foodtech med fokus på alternativa proteiner.

Vinnova initierar ofta nya utlysningar, vilket innebär att man kan gå in på vinnova.se regelbundet för att se om det finns pengar att söka för projekt inom din verksamhet.

Vill du veta mer?

Det finns också andra offentliga instanser som på olika sätt kan hjälpa företag i den gröna omställningen, på både nationell och regional nivå – däribland Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Vill du veta mer om hur EKN:s garantier kan hjälpa dig att göra fler och större exportaffärer, följ länken nedan.