Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Per Anders Lorentzon, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren:

”Vi utfärdar dokument som kan krävas för handel med Kina och Mellanöstern”

Per Anders Lorentzon, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Vilka är Sydsvenska Industri- och Handelskammaren?

– Vi är en handelskammare som representerar 2 500 medlemsföretag i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs län och södra Halland. Kort sagt arbetar vi för att göra förutsättningarna så bra som möjligt för företag som verkar här i Sydsverige.

Vad är det vanligaste som exportföretag ber om hjälp med?

– En vanlig fråga är hur man fastställer ursprungslandet för en viss vara för att den på så sätt ska kunna gå under ett av de frihandelsavtal som EU har. Men det är inte helt lätt att avgöra – även om en maskin exempelvis är tillverkad i Sverige kommer kanske vissa delar från ett annat land. I olika frihandelsavtal finns dessutom olika regler för hur stor del av en produkt som måste vara svensk för att hela varan ska anses ha EU-ursprung, så det här kan vara en djungel för exportörer.

Ni arrangerar utbildningar i internationell handel för era medlemmar. Vad går ni igenom på dem?

– Vi täcker saker som tullregler, avtalsfrågor, leveransbestämmelser och betalningar. Många exportörer vill veta hur betalningar ska genomföras, huruvida det är bäst att köparen eller säljaren bokar transport, vilka internationella leveransvillkor som vanligtvis används samt hur avtal och kontrakt ska formuleras.

Vilka viktiga exportdokument kan ni hjälpa till med?

– För export till Mellanöstern eller Kina krävs ofta ett ursprungscertifikat som ska vara utfärdat av en handelskammare. Vi utfärdar också internationella tullpass för varor till utställningar och mässor utanför EU, så kallade ATA-carneter. De förenklar gränspassager utanför EU betydligt, vilket sparar både tid och besvär.

Måste man vara medlem för att få hjälp av er?

– Vi finns till för att hjälpa våra medlemmar. Men vi får även samtal och mail från icke-medlemmar, och om de har enkla frågor så försöker vi att hjälpa dem.

Christina Liljeström, British-Swedish Chamber of Commerce (BSCC):

”Våra medlemmar är väldigt generösa med sin kompetens och tid”

Christina Liljeström, British-Swedish Chamber of Commerce

Vilka är British-Swedish Chamber of Commerce?

– Vi är en fristående, icke-vinstdrivande och helt neutral organisation som har funnits sedan 1954 och har uppdraget att stötta bilateral handel mellan Sverige och Storbritannien. Vi har 140 medlemsföretag från alla möjliga branscher och i alla storlekar. Vi är en väldigt liten organisation med bara två anställda, men vi har en otroligt senior Advisory board på uppemot femtio högt uppsatta företagschefer. De utgör grunden för våra medlemmars nätverkande.

Vad kan ni hjälpa exportföretag med?

– Vi är en slags sambandscentral som sammanför människor i vårt nätverk. Om en medlem till exempel vänder sig till mig med en juridisk eller finansiell fråga kan jag hänvisa dem till flera advokatbyråer eller banker som arbetar med exakt den frågeställningen – och ge dem direkta kontaktuppgifter till personen som kan hjälpa dem allra bäst. Våra medlemmar är väldigt generösa med sin kompetens och tid, de vet att det kommer tillbaka till dem.

Ni arrangerar också aktiviteter för era medlemmar, hur kan de se ut?

– Vi håller i paneldiskussioner och seminarier för att främja kunskapsutbyte. Det kan handla om allt från hur man hittar samarbetspartners i Storbritannien till huruvida det är en bra idé att ha lager på plats. Deltar gör våra medlemmar och partners, till exempel medarbetare från brittiska ambassaden eller The British Department for International Trade. Innan pandemin höll vi i drygt trettio fysiska events per år, men nu arbetar vi både fysiskt och digitalt. Vår digitala setup har stärkt vårt nätverk ytterligare då medlemmar från hela Sverige och andra länder kan delta. Vi kan också bjuda in talare från hela världen och arrangera evenemang tillsammans med internationella handelskamrar och deras medlemmar.

Har du märkt någon skillnad i er verksamhet sedan Storbritannien lämnade EU?

– Det här har alltid varit ett personligt nätverk, men sedan Storbritannien lämnade EU har den känslan förstärkts ytterligare. Det märks att medlemmarna värnar om det sammanhang som vi skapar. Självklart får vi också fler frågor om vad som gäller för nya etableringar, tull- och handelsregler och liknande.

Kort om handelskammare

Sveriges Handelskamrar är en organisation som består av elva regionala handelskamrar. Handelskamrarnas huvuduppgift är att skapa bra förutsättningar för näringslivet i den egna regionen och att främja handel över gränserna. Det finns 30 utländska handelskamrar i Sverige och internationellt ingår Sveriges Handelskamrar i ett nätverk med 12 000 handelskamrar världen över.