Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten
Ett exempel på ett företag som – kanske lite förvånande – inte har begärt patent är Coca-Cola.

– Första frågan företag bör ställa sig är inte ”hur skaffar jag patent” – i stället handlar det om hur man kan skydda sin affär. Patent kan vara ett oerhört kraftigt verktyg för att skydda dina immateriella tillgångar, men ibland är andra vägar bättre – som till exempel att helt enkelt hålla idéer, tillverkningsprocesser och metoder hemliga, förklarar Martin Lidén som är senior rådgivare på Patent- och Registreringsverket.

Ett exempel på ett företag som – kanske lite förvånande – inte har begärt patent är Coca-Cola. Eftersom en patentansökan är offentlig, och därmed skulle göra läskjättens recept offentligt, har de i stället valt att hålla receptet hemligt. Och, säger Martin Lidén, det är en viktig avvägning att göra.

– Patentet exponerar så att säga affärsidén. Många tror dessutom att ett patent innebär att det finns en instans som kommer att skydda dig om någon gör intrång på patentet, men så är det inte. Det är du själv som måste hålla koll, och om ett annat företag gör intrång så är det du själv som måste stämma dem. Det kräver resurser som kanske inte alltid finns hos små och medelstora bolag.

Rent konkret ger dig ett patent ensamrätt på att tillverka, marknadsföra och sälja din produkt i det land där patentet gäller. För att alls få patent i ett land krävs dock att produkten inte finns någonstans i hela världen.

– Har du ett svenskt patent kan ingen patentera din uppfinning i till exempel USA. Däremot kan de tillverka och sälja produkten där, om du inte sett till att skaffa ett patent i USA. Ett svenskt patent ger dig alltså inte ett globalt skydd. Det är därför det är så viktigt att ha en strategi för hur och var du vill ta patent – och varför.

Patent eller inte?

Så vilka företag ska då fundera på att begära patent på sina uppfinningar, idéer och metoder?

– Man får generalisera lite här. Men om tekniken är det centrala i din affär och är viktig för intäkterna, och dessutom kommer vara lätt för någon annan att kopiera när de väl använder tjänsten eller produkten, då kan ett patent vara väldigt bra att ha.

Och även det motsatta gäller, enligt Martin Lidén. Om det är väldigt svårt att kopiera tekniken genom att använda tjänsten eller undersöka produkten, ja då kanske du inte vill avslöja tekniken i en patentansökan. I stället kanske du ska satsa på att hålla det unika hemligt – eller på andra sätt skydda din affär.

– Du kan till exempel skydda dina hemligheter genom olika avtal som konkurrensklausuler eller sekretessavtal med kunder och leverantörer. Det är dessutom vanligt att företag lägger olika delar av tillverkningen eller utvecklingen på olika platser, så att ingen enskild individ enkelt kan förstå hur allt hänger ihop. Samma sak gäller internt på företagen, där olika behörighetsnivåer gör att få människor har alla pusselbitar.

Tre krav för en godkänd ansökan

Men om du vet att ett patent är vägen framåt, och det bästa sättet att skydda din affär, då är nästa steg att undersöka om din uppfinning eller idé kan få patent. Det krävs att tre kriterier är uppfyllda:

  1. Den ska vara ny. För att få patent måste det röra sig om en helt ny idé eller produkt. Kraven på ”ny” är också hårda – om du exempelvis tidigare har marknadsfört produkten eller skrivit om tekniken i en tidning så får du inte patent, även om det är du som uppfunnit den.
  2. Den ska ha uppfinningshöjd, och ”skilja sig väsentligt” från det som redan finns på marknaden. Det får inte heller vara en alltför enkel idé eller produkt, eller som PRV säger; ”Lösningen får inte ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde”.
  3. Idén ska också vara ”industriellt tillämpbar”, alltså vara något konkret som fungerar och inte bara en teori. Du behöver dock inte ha ett färdigt exemplar av produkten när du lämnar in ansökan.

Ansökan från a till ö

Uppfyller din produkt dessa tre kriterier? Då är det dags att skicka in en patentansökan.

– Om du inte har djupa kunskaper i patent rekommenderar PRV att ta experthjälp av patentombud. Även om det innebär en större kostnad ökar det dina chanser avsevärt att få ett patent beviljat med ett användbart och väl avvägt skyddsomfång.

Det kan verka konstigt att dela med sig av detaljerna innan man får patentet i handen, men ett beviljat patent gäller från den dagen ansökan lämnades in. Det innebär att även om någon skulle få syn på din patentansökan, är de för sent ute. Du har ju ett tidigare datum på din ansökan.

När PRV väl får in ansökan börjar de med att gå igenom dokument- och patentdatabaser i hela världen för att säkerställa att din uppfinning faktiskt är ny. Sedan går de igenom övriga kriterier och efter några månader får du ditt första förhandsbesked. Nu är det dags att börja fundera på vilka andra länder du vill ansöka om patent i. Sedan rullar patentkarusellen vidare steg för steg ungefär så här:

Tabell med beskrivning av stegen i en patentansökan.

Svenska uppfinningar som förändrade världen

Dynamiten, Losec och skiftnyckeln är bara några resultat av svensk uppfinningsrikedom. Kanske står du för nästa genombrott?

1865 Alfred Nobel uppfinner dynamiten.
1878 Gustaf de Laval tillverkar en handdriven separator för mjölk.
1883 Gustaf de Laval får patent på en ångturbin.
1888 Frans Lindqvist konstruerar fotogenköket Primus.
1892 Johan Petter Johansson uppfinner skiftnyckeln.
1910 Gideon Sundbäck får patent på blixtlåset.
1941 Nils Löfgren och Bengt Lundqvist uppfinner Xylocain för lokalbedövning.
1944 Erik Wallenberg uppfinner den första Tetra Pak-förpackningen.
1948 Victor Hasselblad uppfinner den enögda spegelreflexkameran.
1950 Carl Gunnar Engström uppfinner respiratorn.
1958 Nils Bohlin uppfinner trepunktssäkerhetsbältet.
1958 Rune Elmqvist uppfinner pacemakern.
1963 Bertil Aldman uppfinner den bakåtvända bilbarnstolen.
1965 Nils Alwall uppfinner den konstgjorda njuren.
1979 Sven Erik Sjöstrand patenterar sin uppfinning Losec.
1979 Håkan Lans får patent på färggrafik till datorer och datamusen.