Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Handelshuset Elof Hansson grundades av just Elof Hansson, sonen till en bonde som i slutet av 1800-talet lämnade det svenska lantbrukarlivet för att upptäcka Europa. I Tyskland träffade han på en affärsman från Japan som letade efter pappersmassa – och 125 år senare är leveransen av pappersmassa och besläktade produkter fortfarande verksamhetens kärna. Samtidigt har Elof Hansson växt till ett bolag med flera olika affärsområden och 25 kontor världen över.

En av bolagets huvudverksamheter är Elof Hansson International AB som levererar utrustning till större infrastrukturprojekt världen över. Verksamheten har klarat sig igenom flera tuffa perioder och har alltid kommit ut starkare på andra sidan. Hemligheten, menar vd:n Björn Olausson, är att vara kreativ och flexibel samt att med hjälp av omvärldsanalys se vad som kan bära verksamheten in i framtiden.

– Det är en enorm styrka att vara en del av en koncern som Elof Hansson. På över hundra år har koncernen fått svart bälte i problemlösning och man har lärt sig att ta vara på möjligheter – var de än finns, säger Björn Olausson.

Nödlösning blev ny inriktning

En av de senaste kristiderna för Elof Hansson International var Covid 19-pandemins första år, 2020. Handelshus klarar sig generellt sett bra när det är osäkert läge på världsmarknaden. Men för att just Internationals verksamhet ska fungera måste varor och människor kunna förflyttas över landsgränser.

– När gränserna stängdes sa det bara stopp för våra större infrastrukturprojekt. Det var riktigt svettigt. För att hålla oss flytande fick vi försöka ta in mindre och kortare affärer – vi fokuserade på det vi som faktiskt gick att genomföra, säger Björn Olausson.

Det som började som en nödlösning kom sedan att påverka Elof Hansson Internationals strategiska utveckling. Man såg värdet i att även fortsatt minska sitt beroende av de allra största infrastrukturprojekten och började därför utveckla koncept kring försäljningen av projekt där Elof Hansson kunde äga en större del av processen själv.

– Vi kan inte leverera ett helt järnvägsprojekt för en halv miljard euro – men vi kan leverera ett vattenreningsverk eller en mindre medicinklinik för 15 miljoner euro. Genom att skapa en egen affär kring denna typ av projekt så kan vi långsiktigt sett bli mer motståndskraftiga, säger Björn Olausson.

Nya möjligheter med EKN

Pandemin är inte det enda som har tvingat Elof Hansson International att tänka om de senaste åren. Kina, som tidigare har varit en av verksamhetens största marknader, har på grund av en mängd faktorer blivit svårare att leverera till. För att identifiera nya affärsmöjligheter har Elof Hansson International lagt extra fokus på sin omvärldsanalys och i den har möjligheten att leverera svensk hållbar teknik till flera afrikanska marknader framstått som särskilt lovande.

– Behovet för hållbar teknik är generellt mycket stort på dessa marknader. Problemet är att många utvecklingsländer har svårt att finansiera den här typen av projekt. Därför är faktumet att EKN kan gå in som garant och hjälpa till med finansieringen en nyckel till att det hela ska fungera, säger Björn Olausson.

EKN kan gå in som garant för banken i internationella projekt där minst 30 procent levereras av svenska leverantörer, vilket gör att banken lättare kan finansiera projekten. Detta är ett erbjudande som internationella totalleverantörer av större projekt känner till och gärna tar del av. Men de behöver någon som identifierar lämpliga svenska leverantörer och tar ett helhetsansvar för deras del av leveransen – och här kommer Elof Hansson International in i bilden.

– Våra medarbetare är experter på att hitta samarbeten med svenska bolag som kan leverera högklassiga produkter till denna typ av projekt. För ett solenergiprojekt i Angola har vi till exempel satt ihop ett paket med 15 svenska bolag som har levererat allt från stängsel till elkablar, detta till ett exportvärde på 50 miljoner euro. Utan EKN och Elof Hansson hade projektet inte genomförts med svenska leverantörer. Det stärker även Sveriges globala varumärke och det är vi otroligt glada för.

”Var inte rädd för att tänka nytt”

Idag levererar Elof Hansson International svensk hållbar teknik till fem projekt i Ghana, Angola och Elfenbenskusten. Fler projekt ligger i planeringen och framtiden ser ljus ut. Björn Olausson anser att verksamhetens flexibilitet och bolagets fokus på att identifiera möjligheter har varit nyckeln till att Elof Hansson International tagit sig igenom sina tuffa tider, och att det är något som även mindre bolag kan ta till sig.

– De flesta bolag kommer att vara med om att verksamheten saktar in, oavsett om det är på grund av att man förlorar en större kund eller att man lamslås av en global pandemi. Då gäller det att fokusera dels på vad som kan göras just nu och dels vad som kan bära verksamheten på lång sikt. Var inte rädd för att tänka nytt eller byta inriktning – ibland är det precis vad som behövs.

Björn Olaussons kristips till SME-bolagen

  1. Försök att inte bli lamslagen om en viktig del av verksamheten plötsligt saktar in. Fokusera på det ni faktiskt kan göra för att hålla verksamheten flytande.
  2. Se över verksamhetens motståndskraft. På vilka sätt är ni särskilt sårbara, och hur kan ni utveckla erbjudandet för att motverka det?
  3. Gör en inventering av samarbetspartners som kan komplettera ert erbjudande på olika sätt, såsom vi har gjort med EKN och våra leveranser av hållbar teknik.