Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Det senaste året har den svenska kronan förstärkts mot både dollarn, euron och det brittiska pundet. Det har fått många rubrikmakare att utropa att svenska kronan var den starkaste valutan i världen under 2020. Men, säger EKN:s chefsanalytiker Stefan Karlsson, det är en bild som inte riktigt stämmer.

– Det är snarare så att dollarn har försvagats mot flera valutor. Även om kronan stärkts kraftigt mot den amerikanska dollarn så är det inte nödvändigtvis så att kronan i sig är stark.

Och fastän kronan faktiskt stärkts mot euron och pundet det senaste året, innebär det på inget sätt att kronan är stark med historiska mått mätt.

Bild på Stefan Karlsson, EKN.

– Kronan har försvagats mot dollarn och euron sedan 2014 - 2015, ända sedan Riksbanken sänkte räntan i flera steg och landade i minusränta. Det senaste året, efter att reporäntan höjdes till noll, har kronan återhämtat sig något. Men vi är fortfarande långt från nivåerna vi såg åren efter finanskrisen, säger Stefan Karlsson.

Problematiskt när fel bild sprids

För svenska exportföretag är valutan en viktig parameter i hur bra betalt man får – i kronor – för varorna och tjänsterna man exporterar. Det är därför problematiskt när bilden av en rekordstark krona sprids i medierna.

– Det skickar fel signaler till exportföretagen. En rekordstark krona skulle göra att våra exportföretag fick ”rekordfå” kronor betalt för sin internationella försäljning, och så är det inte. Euron ligger fortfarande på över tio kronor, och det är högt om vi ser till hur det har sett ut de senaste 10-15 åren.

Däremot, säger Stefan Karlsson, är det intressant att kronan stärkts det senaste året. Framför allt mot euron kan det vara tal om ett trendbrott – efter nästan åtta år av en allt mer försvagad krona.

Viktigt att hålla koll

– Tittar man på grafen ser det ut som ett trendbrott, och det återstår så klart att se om den trenden håller i sig. Gör den det så innebär det mindre betalt i kronor men också billigare inköpspriser i importen under det kommande året.

En graf som visa relationen mellan svenska kronan och den europeisk Euron.

Enligt Stefan Karlsson är det viktigt för exportföretagen att hålla koll på valutakurserna på de marknader där man gör affärer, och att fundera över hur man kan säkra sina valutarisker. Men någon rekordstark krona, med de konsekvenser det skulle få för exportmarginalerna, är det än så länge inte fråga om.

– Gör du affärer i dollar eller euro så får du fortfarande fler kronor än du fått i snitt de senaste 20 åren.