Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Lars Kry är vd på teknikkonsultbolaget Nexer Group, vars 3500 anställda hjälper kunder i 15 länder med all form av digitalisering – såväl strategiskt som med att bygga de tekniska lösningarna. 

Varje år genomför Nexer Group en undersökning om svenskarnas inställning till IT och digitalisering, och 2022 svarade hela 60 procent att de tror att ny teknik kommer att minska mänsklighetens påverkan på planeten. En stor andel svarade också att FN:s hållbarhetsmål om inkludering och livslångt lärande kan uppnås med hjälp av modern teknik. Och Lars Kry håller med.

– Sverige ligger långt framme på teknikområdet, och teknik är verkligen en del av lösningen på många hållbarhetsfrågor. Det handlar bland annat om frågor som mät- och spårbarhet av företags påverkan genom sin värdekedja, något som kräver stora mängder data. Men det handlar också om analys av all den datan och här kommer till exempel AI att vara en viktig beståndsdel, säger Lars Kry.

Det finns ett stort och växande antal tekniska lösningar för att hantera, övervaka och förbättra företagets hållbarhet. Globala jätten Microsoft har till exempel lanserat Microsoft Sustainability Manager som ska hjälpa företag att registrera, rapportera och minska sin påverkan på allt från vatten och energi till avfall. Här på hemmaplan erbjuder svenska Carboncloud en plattform för att beräkna klimatavtrycket på samtliga världens livsmedelsprodukter. 

Exemplen är många, och Lars Kry berättar att många av Nexer Groups kunder är mitt i den tekniska omställning som krävs för en grön dito.

Ny teknik gör det möjligt

– Kraven på mätbarhet ökar och det är ny teknik som gör det möjligt. Vi jobbar med både små och stora teknikpartners och håller nu på att bygga lösningar och tjänster till våra kunder som ska stödja dem i omställningen.  

Det är lätt att tänka att omställningen handlar specifikt om klimatet, och just att mäta och minska utsläpp är ett viktigt teknikområde. Men, säger Lars Kry, digitalisering och IT-lösningar kan också bidra till att lösa många andra hållbarhetsutmaningar.

– Vi hjälper till exempel kunder inom byggbranschen att förbättra sin arbetsplatssäkerhet med hjälp av AI, och internt är det en personlig hjärtefråga att arbeta med tekniska lösningar för att främja inkludering och utbildning.

Avstamp i FN:s hållbarhetsmål

Innan företag börjar välja tekniklösningar så gäller det att prioritera sina viktiga hållbarhetsfrågor. Lars Kry och Nexer Group tog själva avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

– Utifrån de målen så frågade vi oss var vi har en negativ påverkan men också var vi kan göra skillnad och bidra till lösningar. Utifrån det satte vi upp våra mål, prioriteringar och aktiviteter, och det är sedan grunden för vilken teknik som ska hjälpa oss dit. 

Att som ett litet eller medelstort företag själva hantera det här teknikbehovet kan kännas som en tuff uppgift. Lars Kry rekommenderar därför att ta hjälp av företag som dagligen arbetar med de här frågorna.

– Jag menar inte det här som reklam, men det finns oerhört mycket kunskap där ute om hur företag bäst bygger eller väljer tekniska lösningar för att lyckas i omställningen och göra verksamheten mer hållbar. Att investera i den här omställningen är också att investera i resurseffektivitet och sina medarbetare – och det kommer att löna sig.

Så använder du teknik för att ställa om

  1. Välj först dina prioriterade hållbarhetsområden – var är er påverkan negativ och var kan ni göra positiv skillnad?
  2. Leta – eller bygg – sedan tekniska lösningar på det området. Det kan till exempel vara lösningar som ger ökad mätbarhet och spårbarhet – men också tekniska lösningar för utbildning och inkludering.
  3. Ta hjälp. Precis som du litar på din redovisningsbyrå att välja rätt bokföringsprogram så finns det numera väldigt mycket kompetens kring vilka tekniska lösningar som kan driva ditt hållbarhetsarbete framåt.