Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

EKN garanterar flera steg i en affär

EKN är en myndighet som grundades 1933 med uppdraget att främja svensk export. Myndigheten är ett komplement till den privata exportkreditförsäkringsmarknaden och målet med verksamheten är att göra vardagen enklare för svenska exportföretag och deras svenska underleverantörer.

– Man kan säga att vi utgår från de utmaningar som svenska exportbolag och deras underleverantörer stöter på och erbjuder garantier som kan lösa problemen. Det finns garantier för alla steg i affärsprocessen, från införsäljning och förhandling fram till tillverkning, leverans och kundens sista betalning, säger Anna Långström, regionansvarig på EKN.

Här är fem exempel på utmaningar som exportbolag stöter på:

Utmaning 1: Pressad likviditet och långa betalningsvillkor gör det svårt att tacka ja till en stor affär

Företaget A arbetar på en stor leverans som pressar deras likviditet. Den internationella kunden har dessutom betalningsvillkor på fyra månader, så betalningen ligger långt fram i tiden. Nu har en annan kund hört av sig med en beställning, men företaget har inte råd att ligga ute med mer kapital. Måste de säga nej till den nya affären?

Lösning: Rörelsekreditgarantin

– Pressad likviditet är ett vanligt problem för små och medelstora företag och det kan stå i vägen för den fortsatta expansionen. Här kan EKN:s rörelsekreditgaranti vara till stor hjälp. Med hjälp av rörelsekreditgarantin kan bolaget lättare få kredit från sin bank och till goda villkor, vilket förbättrar likviditeten och gör det möjligt att tacka ja till den där affären ändå, säger Anna Långström.

Utmaning 2: Produkten är dyr att tillverka, men kunderna vill inte betala förskott

Företaget B säljer en produkt som är dyr att tillverka. För att ta in fler affärer vill bolaget börja jobba mer med förskott från kunderna. Många av kunderna ställer sig dock negativa till att betala ut förskott och säger att det inte känns tryggt för dem. Vad kan bolaget göra?

Lösning: Motgarantin

– Tanken på förskottsbetalningar göra köpare nervösa och ofta kräver de därför en så kallad förskottsgaranti som ställs ut av leverantörens bank. Det är dock inte riskfritt för banken att ställa ut en förskottsgaranti, och det är där EKN:s motgaranti kommer in i bilden. Motgarantin försäkrar 75 procent av förskottsbeloppet för banken vilket gör det lättare för dem att säga ja till förskottsgarantin – och därmed lättare för det här bolaget att få sitt förskott, säger Anna Långström.

Utmaning 3: En ny kund vill ha lång kredit

Företaget C förhandlar med en ny kund som vill ha längre kredittider än vad företaget brukar erbjuda. Det känns osäkert för bolaget att erbjuda en så pass lång kredittid, särskilt till en ny kund. Hur ska de tänka?

Lösning: Garantin för fordringsförluster

– Med EKN:s garanti för fordringsförluster får leverantörer upp till 95 procents ersättning om en kund inte kan betala. Garantin gör det alltså tryggare för företaget att erbjuda sin kund kredit, vilket i sin tur kan vara en stor konkurrensfördel, säger Anna Långström.

Utmaning 4: Hållbarhet är en konkurrensfördel, men bolaget har inte råd att ställa om

Företaget D skulle spara mycket på att ställa om sin verksamhet så att den blev mer energieffektiv. Det är också en konkurrensfördel i flera av de upphandlingar som företaget deltar i att kunna visa på en hållbar verksamhet. Men det kostar att ställa om och just nu finns inte pengar för de satsningar som krävs. Måste företaget avvakta och hoppas på bättre tider?

Lösning: Gröna kreditgarantin

– Den gröna kreditgarantin lanserades i höst och kan användas för företagslån som bidrar till klimatomställning. Företaget som vill ta lånet behöver inte vara en ”grön verksamhet” i sig utan kan söka med syftet att ställa om sin verksamhet till att bli mer hållbar. Garantin minskar bankens risk väsentligt när de ställer ut krediter till företagen – den täcker upp till 80 procent av bankens risk. Det blir alltså lättare för företaget att låna pengar till den här typen av satsningar, säger Anna Långström.

Utmaning 5: Grundarna till det nyetablerade bolaget vill växa – men inte på bekostnad av sitt ägandeskap

Företaget E är nyetablerat och grundarna är positiva till att ta in extern finansiering för att fortsätta växa. Men de vill inte sälja för stora delar av verksamheten så här tidigt i bolagets resa; de vill behålla kontrollen över företaget. Därför hoppas de kunna komplettera riskkapitalet med finansiering från sin bank, men som ett ungt bolag utan säkerheter är det svårt att få. Måste de släppa kontrollen över bolaget redan nu?

Lösning: Exportsprånget

– Här kan EKN:s nya rörelsekreditgaranti Exportsprånget vara intressant. Vanligtvis brukar EKN kräva att ett bolag har tre bokslut i ryggen, men Exportsprånget riktar sig just till yngre tillväxtbolag. Garantin innebär att EKN ger banken en 75-procentig riskavtäckning när den beviljar sin kund ett lån eller en checkkredit. Det blir alltså lättare för bankerna att stötta sina nyetablerade kunder, och kunderna kan växa utan att spä ut det egna ägandet med mer riskkapital, säger Anna Långström.