Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Vilka tillstånd behöver jag för att exportera?

Här är svaren från Stefan Frick och Joanna Szurpita som är Tullverkets verksamhetsexperter för export:

 • För att få handla med varor med länder utanför EU måste ditt företag ha ett Eori-nummer (Economic Operator Registration and Identification). Du ansöker via tullverket.se.
 • När du ska börja exportera finns det några tillstånd som är extra viktiga att fundera över om du kan komma att behöva. Dessa är ”Registrerad exportör”, ”Godkänd plats vid export” samt ”Tillstånd att utfärda ursprungsintyg”.
 • Alla varor har specifika varukoder som finns sammanställda i den så kallade Tulltaxan. Dessa varukoder ligger till grund för bland annat tullsats, avgifter, bestämmelser och statistik.
 • Vissa varor omfattas av restriktioner eller exportförbud. Du kan då behöva ansöka om tillstånd eller licenser från andra myndigheter för din export. Information om det hittar du också i Tulltaxan.
 • När du exporterar en vara ska du alltid lämna en tulldeklaration till Tullverket. I tulldeklarationen uppger du vilka varor du exporterar och vilka värden varorna har.
 • Tullverket erbjuder även kostnadsfria introduktionskurser inom tullhantering. Behöver du hjälp med din exportdeklaration kan du alltid kontakta Tullverket på 0771-520 520.

Gäller några särskilda skatte- eller momsregler vid export?

– Det enkla svaret är att export inte får så stora konsekvenser utifrån de svenska skattereglerna. Vid export av varor blir det dock vanligtvis ingen svensk moms – och för att hjälpa företag som är i den här situationen håller Skatteverket kostnadsfria webbseminarier om momsreglerna för varu- och tjänsteförsäljning inom och utanför EU. Planerade sändningar hittar du enklast på www.skatteverket.se/webbseminarier, säger Ulf Nilsson, skatteinformatör på Skatteverket.

Kan jag få hjälp att finansiera min exportsatsning?

En exportsatsning kräver ofta kapital. Då kan det vara bra att veta att statliga EKN kan dela risk med banken, vilket ökar chansen att banken säger ja till dina lånebehov. Anna Långström, regionansvarig på EKN, tipsar om fem olika garantier för exportföretag:

 1. Rörelsekreditgarantin: EKN kan täcka av upp till 50 procent av risken när exportbolag – eller underleverantörer till exportindustrin – behöver ta upp eller utöka sin rörelsekredit.
 2. Exportsprånget: Om ditt företag är ett nyetablerat tillväxtbolag kan EKN täcka av upp till 75 procent av risken.
 3. Den gröna kreditgarantin: Här kan EKN täcka upp till 80 procent av risken när exportbolag och underleverantörer lånar pengar för gröna investeringar eller verksamheter.

– Det är också jättebra att kolla om EKN har gjort en landriskanalys för landet du tänker exportera till. Där kan du få bra tips om exempelvis betalningsmoralen i landet och vilken valuta som är bäst att använda, säger Anna Långström.

Hur ska jag tänka kring patent och immateriella tillgångar i min export?

Idag utgörs det största värdet i företag ofta av immateriella tillgångar såsom teknik, kunskap, avtal och relationer till kunder och partners. Martin Lidén, kundansvarig på Patent- och registreringsverket PRV, tycker att exportföretag behöver tänka strategiskt kring hur man kontrollerar dessa tillgångar.

– Det handlar om att hålla kontroll över sin affär. Det kan handla om att söka patent eller varumärkesskydd, men lika gärna om att med teknik, cybersäkerhet eller juridiska avtal kontrollera företagets immateriella tillgångar. Här finns ingen universallösning. Strategin bör skräddarsys så att den stöttar er specifika affärsmodell.

Här är Martin Lidéns bästa tips för att skydda dina immateriella tillgångar:

 1. Gör en genomlysning och identifiera företagets unika/viktigaste tillgångar.
 2. Ta hjälp av experter och ta fram en strategi i tidigt skede.
 3. Omvärldsbevaka: Ta reda på vilka konkurrenter som finns på tilltänkta marknader och vilka patent de har som kan utgöra hinder.

För fler tips rekommenderar Martin Lidén denna film på YouTube eller ett besök på PRV:s webb.

Hur ska jag tänka kring att välja exportmarknad?

Det är stora skillnader i såväl regelbörda som kostnader beroende på till vilket land du ska exportera. Agnès Courades Allebeck är chef för enheten för EU:s inre marknad på Kommerskollegium. Hon väljer att dela upp sitt tips i huruvida du ska exportera till ett annat EU-land eller inte:

 • Ska du sälja din vara eller tjänst till ett annat EU-land finns inga tullar mellan länderna och normalt gäller samma regler som i Sverige. Gränshinder ska inte förekomma, men det finns juridisk hjälp om du skulle få problem med andra EU-länders myndigheter. Då kan du kontakta Solvit, en gratistjänst som finns till för att lösa problem med dina EU-rättigheter när du till exempel gör affärer i ett annat EU-land.
 • Om du däremot ska sälja din vara eller tjänst utanför EU behöver du ta reda på vilka tullar och regler som gäller för varan på den tänkta marknaden. För en del marknader utanför EU finns också frihandelsavtal som kan ge lägre tullar och enklare tillträde till marknaden.