Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Utveckling 1: Globaliseringen ersätts av regionalisering

Globalisering har länge varit företagens ledstjärna. Nu tyder mycket på att globaliseringen bromsar in och att vi till och med går mot en regionalisering.

– Under 30 år har globala värdekedjor växt fram och företag blivit bekväma med att ha vitt skilda leverantörer för sina komponenter. Sedan kom pandemin, lastfartyget som gick på grund i Suezkanalen och de geopolitiska utmaningarna kopplade till kriget i Ukraina – och nu är företagen oroliga, säger Mikael Hilmersson.

För att reducera riskerna väntas fler företag flytta leverantörskedjorna närmre hemmamarknaden. Den här regionaliseringen kan ha stor inverkan på svensk export.

– Om fler flyttar sin produktion från exempelvis Sydostasien blir det tufft för svenska företag som idag är del av de globala värdekedjorna. Det är särskilt aktuellt för tillverkningsbolag, underleverantörer eller komponentproducenter som kan ha stora kunder i exempelvis Vietnam eller Malaysia.

Lösningen för de här bolagen blir att skifta fokus till de nya värdekedjorna som byggs upp i Europa – och här är vissa regioner och marknader särskilt intressanta.

– Öst- och Centraleuropa har länge varit företagens favoriter på grund av de relativt låga produktionskostnaderna. På landsnivå verkar Rumänien kunna växa fram som en ny, viktig aktör. Många tyska bolag har börjat flytta sin produktion dit och det skapar nya exportmöjligheter för svenska bolag som har rätt framförhållning, säger Mikael Hilmersson.

Utveckling 2: Energi- och hälsosektorn växer så det knakar

När det gäller hur olika branscher kommer att utvecklas ser Mikael Hilmersson stora möjligheter på två områden: energi och hälsa. Inom energisektorn anser han att alla bolag som gör att vi kan producera energi på mer hållbara sätt – eller använda mindre energi – är helt rätt ute.

– Energieffektivisering är en het fråga både på nationell och individuell nivå – vi kan inte fortsätta vara så beroende av rysk gas som vi är idag. Allt från fönstertillverkare till jordvärmebolag har en roll att spela här, säger Mikael Hilmersson.

I hälsobranschen ser forskaren särskild potential på området health tech. Covid 19-pandemin exponerade brister i sjukvården i stora delar av världen och nu är det många som vill effektivisera och avlasta hälso- och sjukvården med hjälp av digitala lösningar och verktyg.

– Här har Sverige redan idag en stark rörelse med innovationer och entreprenörer. Det gäller inte bara verksamheter som Kry utan företag som arbetar med digitala journalsystem, nya typer av monitoreringsverktyg eller digitala lösningar för förebyggande vård.

Utveckling 3: Glöm tillväxt – nu är det lönsamhet som gäller

Hur företag drivs och expanderar är också något som enligt Mikael Hilmersson kan ändras framöver. I stället för att fokusera på tillväxt märks nu en rörelse mot kostnadseffektivitet, riskhantering och inte minst lönsamhet.

– Vi kommer att få se mer kontrollerade verksamheter där man till exempel plockar in värdeskapande aktiviteter istället för att outsourca dem och accepterar högre lagerhållningskostnader för att ha en buffert om det blir problem med produktionskedjorna.

Samma trend kan ha en tydlig inverkan på svenska exportföretag och deras kommande expansionssatsningar.

– Det pågår en diskussion om vad hastighet faktiskt innebär för företagens internationalisering och huruvida en snabb internationalisering är så lämpligt för alla som vi tidigare har trott. Det här kan låta negativt för företag med stora drömmar om tillväxt och nya marknader – samtidigt kan det i längden innebära bättre lönsamhet och en mer stabil grund att stå på, säger Mikael Hilmersson.