Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

En undersökning från Capcito, som under 2022 intervjuat nästan 700 svenska SME-företag som arbetar aktivt med finansiering, visar på en dynamisk marknad för företagsfinansiering. Hälften av företagen har en storbank som sin primära långivare, medan den andra halvan tagit hjälp av nischbanker, factoringbolag eller nya lösningar hos en rad fintech-bolag.

Undersökningen visar att 38 procent av de svenska SME-företagen planerar att byta primär långivare inom de närmaste två åren. Det finns med andra ord både möjligheter och risker för Sveriges banker – att vinna eller förlora kunder – den närmaste tiden.

– Det kan finnas många anledningar till att företag byter bank – till exempel att deras rådgivare byter jobb eller att nya medarbetare på företaget har bra kontakter på en annan bank. Annars är min upplevelse att det ofta är ett ”nej” till finansiering som gör att de börjar kolla på alternativ, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för små och medelstora bolag på EKN, Exportkreditnämnden.

Bara 10 procent har tagit hjälp av staten

Men det finns hjälp att få för de banker som inte vill behöva säga nej till kunderna. En rad statliga aktörer arbetar på olika sätt för att främja svensk handel och export – EKN, Almi och Svensk Exportkredit är de tre främsta. EKN:s olika kreditgarantier kan till exempel användas av företagsrådgivare på alla banker och innebär att EKN kan täcka av en del av bankens risk när de lånar ut pengar till sina exportkunder. Det i sin tur gör det så klart enklare för er på banken att säga ja.

Undersökningen från Capcito visar dock att bara 10 procent av de tillfrågade företagen tagit hjälp av offentliga aktörer.

– Här är det så klart jätteviktigt att företagsrådgivarna känner till att dessa möjligheter finns. Det är ju snopet om affären går ihop för grannbanken bara för att de kände till ett verktyg som egentligen finns i alla bankers verktygslåda, säger Carl-Johan Karlsson.

EKN:s garantier riktar sig både mot exportbolag och deras underleverantörer, och kan användas både av etablerade företag och nyetablerade tillväxtbolag.
– EKN har ett brett utbud av garantier för olika situationer – rörelsekreditgarantier, investeringskreditgarantier och olika former av motgarantier är bara några exempel. Vi arbetar tätt ihop med alla Sveriges banker för att främja svensk export – och det lönar sig för de banker som tänker på att använda sig av garantierna.