Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Det har varit fem minst sagt turbulenta år för världshandeln – ändå har den svenska exporten ökat med 550 miljarder kronor.

– De senaste åren har många svenska företag gått genom skärselden. De har genomlevt en pandemi, krig i Europa, enorma problem i leverantörskedjorna, inflation och snabbt höjda räntor. Ändå levererar de på ett imponerande sätt, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för små och medelstora företag på EKN.

När man pratar om svensk export är det ofta de stora företagen som är i fokus, de drygt tusen företag som står för 60 procent av exporten. Men de övriga 40 procenten består av mindre företag – tiotusentals viktiga arbetsgivare landet över.

”Växer genom att anställa fler”

– Dessa företag är oerhört viktiga för sysselsättningen i Sverige, kanske än mer än de stora. För när storföretagen satsar så gör de det ofta genom att rationalisera och automatisera. De mindre företagen har sällan de möjligheterna – utan satsar i stället genom att anställa fler.

Därför, säger Carl-Johan Karlsson, är det extra glädjande att se att de mindre företagen gasat sig igenom de senaste fem åren.

– När vi på EKN mäter antalet företag som exporterar för mer än en miljon kronor så ser vi en ökning med 50 procent. Idag har vi nästan 75 000 svenska företag på den listan, och då är alltså bara drygt tusen det vi kallar stora företag.

Norrland i topp

Den växande exporten bland mindre företag är också viktig för hela landet, inte bara storstadsregionerna. Siffrorna över exporten de senaste fem året visar till exempel att det är norrbottniska små och medelstora företag som har störst exportökning i hela Sverige.

– Att det investeras mycket i Norrland är väl känt. Men att små och medelstora företag i Norrbotten toppar den här exportlistan känner färre till. Från 2018 till 2022 ökande Norrbottens mindre företag sin export med nästan 70 procent, säger Carl-Johan Karlsson.

Även Jämtland och Västernorrland visar upp starka siffror. I kronor mätt är det tydligt hur viktig ökningen är för det lokala näringslivet:

  • I Norrbotten ökade exporten från 4,1 till drygt 7,1 miljarder kronor,
  • I Jämtland tog exporten ett rejält kliv från 3,1 till 4,5 miljarder kronor, och
  • I Västernorrland steg den från 5 till drygt 7,6 miljarder kronor.

– Vare sig man räknar i miljarder kronor, procentuell ökning eller antal företag blir slutsatsen densamma. Små och medelstora företag är oerhört viktiga för den svenska exporten. Vi måste se till så att de har bra förutsättningar att fortsätta att öka sin export, säger Carl-Johan Karlsson.

De mindre företagens exportökning – län för län

1 Norrbotten + 68,6 %
2 Stockholm + 50 %
3 Gävleborg + 49 %
4 Örebro + 47,5 %
5 Uppsala + 47,2 %
6 Jämtland + 45 %
7 Västernorrland + 43,3 %
8 Kronoberg + 40,2 %
9 Värmland + 34,8 %
10 Jönköping + 33,4 %
11 Östergötland + 32,5 %
12 Västmanland + 31,7 %
13 Skåne + 29 %
14 Västra Götaland + 28 %
15 Halland + 25 %
16 Dalarna + 24 %
17 Gotland + 19,8 %
18 Blekinge + 11 %
19 Västerbotten + 5 %

*Kalmar län och Södermanland saknar siffror så där går totalen inte att jämföra, men av totalen går det att utläsa att de hamnar någonstans i mitten.

Vill du veta mer om hur EKN:s garantier kan öppna dörrar till nya marknader?

Med EKN:s garantier kan du erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor, vilket ökar dina möjligheter att genomföra nya affärer. Självklart hjälper vi alla företag, små som stora, i deras exportaffärer – både på befintliga och nya marknader.