Om betalning uteblir

Om köparen eller låntagaren inte har betalat en fordran som omfattas av garantin inom en månad efter förfallodagen, ska du som garantitagare anmäla detta skriftligen till EKN.

Anmälningsskyldighet gäller även fordringar som inte är garanterade av EKN men som du har på samma köpare/låntagare.

Då kan vi snabbt tillsammans komma fram till vad vi behöver göra för att förhindra en skada. Om du anmäler den uteblivna betalningen för sent riskerar du att din ersättning dröjer eller att du förlorar din rätt till ersättning. Tidsfristerna framgår av de allmänna villkoren. 

Så här anmäler du utebliven betalning

Fyll i blanketten Anmälan om betalningsdröjsmål eller i EKN Online om du har gjort din ansökan där. När EKN har tagit emot din anmälan får du en bekräftelse på det.

Om du senare får betalt för ett belopp som du har anmält som dröjsmål, ska du meddela det skriftligen till EKN.

Anmäl utebliven betalning

Ladda ner blankett

Sidan uppdaterades senast 27 jul 2022