Självrisk och beräkning av ersättning

Ersättningen utgörs av skadebeloppet minus din självrisk, om det finns en sådan.

Självrisken är den procentuella andelen av en förlust som inte ersätts enligt garantin. Den är vanligtvis fem procent. 

Om EKN efter att ha betalt ut skadeersättning får betalt från köparen, har du som garantitagare rätt till din självriskandel. Normalt betalar EKN ut den inom 30 dagar efter det att köparen har betalat.

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020