Anstånd med betalning och ändring av löptider

När din kund inte kan betala och du vill medge anstånd med betalning i en garanterad affär ska du skicka in en ansökan om att få EKN:s medgivande till det.

Detsamma gäller om giltighetstiden måste förlängas i en kontraktsgaranti, om löptiden ändras i en rörelsekredit eller om förfallodagen ändras i en remburs. 

För att få den information EKN behöver för ett sådant beslut ska du som garantitagare använda en särskild blankett för just den garanti du har, se Dokument.

Använd ”Begäran om medgivande till anstånd med betalning” för:

  • Garanti för kundfordringar; kort kredit
  • Garanti för fordringsförlust för exportör; kredittid över 12 månader
  • Garanti för tillverknings- och fordringsförlust
  • Garanti för fordringsförlust för bank
  • Växelgaranti

Använd ”Förlängning av giltighets- och löptid samt ändrad förfallodag” för:

  • Motgaranti
  • Rörelsekreditgaranti
  • Investeringskreditgaranti
  • Rembursgaranti

Fyll i och skicka till ansvarig handläggare. Om du har frågor kan du kontakta din ansvariga handläggare.

Sidan uppdaterades senast 27 jul 2022