Välkommen till team Väst

Vi som arbetar i regionen svarar på dina frågor och hjälper dig att göra fler och säkrare exportaffärer. Om du inte tidigare varit i kontakt med EKN är du välkommen att kontakta regionansvarig.

Kontaktpersoner i regionen är:

Regionansvarig

Anders Hoffman
tel: 031-385 33 00
e-post: anders.hoffman@ekn.se

Kundansvariga

Åsa Larsson
tel: 08-788 00 71
e-post: asa.larsson@ekn.se

Göran Leo Friberg
tel: 08-788 00 16
e-post: goran.friberg@ekn.se

Anders Ljungkvist
tel:08-788 01 28
e-post: anders.ljungkvist@ekn.se

Maria Sjödin
tel: 08-788 00 75
e-post: maria.sjodin@ekn.se

Affärsjurist

Lars Svensson
tel: 08-788 00 50
e-post: lars.svensson@ekn.se

EKN:s rådgivare för företag i Region Väst

Fredrik Broberg
tel: 070-533 01 45
e-post: fb@lidkoping.org

Adress

Vår besöksadress är Ekelundsgatan 1 i Göteborg.

tel: 031-711 50 00

Vägbeskrivning
Från Centralstationen:

Gå Norra Hamngatan längs kanalen, mot hamnen (västerut). Korsa kanalen via Kämpebron och gå vänster, in vid Lilla torget till Ekelundsgatan 1. Promenadtid cirka tio minuter.

Adress i Google Maps

kontakt

anders.hoffman@ekn.se