Så ökar SSAB försäljningen till svåra marknader

Det svenska stålföretaget SSAB exporterar till hela världen. En ökande del går till tillväxtmarknader som exempelvis Nigeria, Ghana, Ryssland, Förenade Arabemiraten och Sydafrika.

Försäljningen till dessa marknader görs oftast med korta kredittider och EKN:s riskavtäckning är ofta avgörande för att SSAB ska genomföra affären.

En utmaning med att försäljningen till tillväxtmarknader ökar är att dessa länder också tillhör de mest riskfyllda och svåraste. Det gör att SSAB:s riskkapacitet snabbt binds upp.

– Vi kan inte sälja och själva ta all risk, säger Henrik G. Welch, Vice President, Head of Group Treasury, på SSAB. Så antingen avstår vi från affären, eller så säljer vi med någon form av riskavtäckning.

SSAB:s lösning med riskavtäckning från EKN förbättrar också stålexportörens möjlighet att erbjuda kunderna mer förmånliga kreditvillkor. Därmed stärks SSAB:s konkurrenskraft.

– Vi skulle absolut gå miste om försäljning om vi inte använde oss av EKN:s garantier, säger Henrik G. Welch.

Komplement till de privata kreditförsäkrarna

– När den privata marknaden inte erbjuder riskavtäckning på det aktuella landet eller av någon annan anledning säger nej till att täcka risken, då vänder vi oss till EKN, säger Henrik G Welch.

Utan riskavtäckning skulle alternativen bli för dyra och det skulle vara omöjligt att få affären, menar Henrik G Welch.

– Om du ber kunden att betala allt i förskott måste de själva hitta finansieringen för att klara det. Det är ofta dyrt. Och om du som säljare kräver en remburs, måste kunden lägga upp kontanter som säkerhet till sin bank, för att banken ska öppna rembursen, förklarar Henrik G Welch. Dessutom ser vi också att bankernas intresse ökar när vi har med EKN i en rembursaffär som de annars skulle ha sagt nej till.

EKN:s garantier – integrerade i SSAB:s kreditriskpolicy

Sedan ett antal år tillbaka är EKN:s risktäckning en del av SSAB:s kreditriskpolicy.

– Vi har en policy att använda kreditförsäkring både för att risktäcka vår försäljning och i viss utsträckning för att ta hjälp med kreditbedömningen av vår kund. Vi använder EKN på alla affärer vi gör från de nordiska länderna, säger Henrik G. Welch.

Huvudkontor

Stockholm

Verksamhet

Högspecialiserat, globalt stålföretag

SSAB:s behov

Riskavtäckning för att möjliggöra kundkrediter på  svårare och mer riskfyllda marknader.

EKN:s lösning

Garanti för kundfordringar.

Fakta om SSAB

SSAB är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål och seghärdade stål, tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn.

 

SSAB:s stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd. SSAB har 15 000 anställda i över 50 länder. Anläggningarna i Sverige, Finland och USA har en årlig kapacitet för produktion av stål på 8,8 miljoner ton.

kontakt

hilda.hellgren@ekn.se