”EKN:s flexibilitet öppnar för fler affärer”

Sandvik är ett exportintensivt företag med representation i 150 länder. Angelica Adamski, chef för Sandvik Credit, menar att EKN:s flexibilitet och lösningsorienterade sätt öppnar nya vägar och leder till fler affärer.

Numera kan EKN garantera affärer, även vid export av produkter som inte har tillverkats i Sverige.

Nya mandatet ökade möjligheterna

– En stor del av vår tillverkning sker i Sverige men vi har också produktion utomlands, berättar Angelica. EKN:s nya mandat gav oss helt nya möjligheter och gör att vi kan utnyttja deras garantier i större utsträckning. I jämförelse med de många andra ECA:s (Export Credit Agency) jag har jobbat med runt om i världen, tillhör EKN de mest flexibla och serviceinriktade. Det nya mandatet är ett bra exempel på det, säger hon.

Ny portföljlösning

– Vi och EKN har tillsammans tagit fram en skräddarsydd portföljlösning som har löst vårt behov av snabbare och säkrare exportaffärer, fort­sätter Angelica. I dagsläget garanterar EKN affärerna efter vissa givna mallar och vi rapporterar kvartalsvis.

– Portföljen innebär att vi på förhand kommit överens om vad som gäller för ett antal aktuella marknader och valutor. Nu vet vi direkt att vi har EKN i ryggen och kan erbjuda fler finansieringslösningar till fler marknader. Med strukturerade betalningar och EKN:s snabba hantering kan Sandvik Credit bidra till att företaget säljer mer utrustning, avslutar Angelica.

Huvudkontor:

Sandviken

Verksamhet:

Högteknologiska produkter och lösningar inom metallbearbetning, materialteknik, gruv- och anläggningsindustri

Huvudmarknader:

Nordamerika, Australien, Tyskland, Kina

Sandviks behov

En effektiv risksäkring.

EKN:s lösning

Skräddarsydd portföljlösning för ett antal marknader och valutor.

kontakt

hilda.hellgren@ekn.se