”EKN ger oss styrka att växa internationellt”

Flexbox utvecklar postlådor, paketlådor och fastighetsboxar till kunder i Skandinavien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. En expansion till Italien och Frankrike planeras i år.

Mängden utdelade brev minskar drastiskt men internethandeln får paketutdelningen att skjuta i höjden. Det har Flexbox tagit fasta på med sina egenutvecklade paketlådor. Men det måste gå snabbt för att de inte ska bli omkörda av de stora jättarna.

Ökad konkurrenskraft med EKN:s garantier

En stor satsning är alltid ett risktagande. Genom att EKN garanterar 50 procent av Flexbox krediter har företaget kunnat få den finansiering som behövs för att expandera internationellt på nya marknader.

– EKN ger oss finansiell styrka att föra ut konceptet i Europa. Vi hade förmodligen fått vänta ytterligare fem år med att gå ut i Europa annars. Nu kan vi konkurrera på en internationell marknad. Vi har satt som mål att vi inom fem år ska omsätta 100 miljoner, där exportsidan ska stå för cirka femtio procent. Det vore inte möjligt utan EKN, säger André Cedermarker, marknads- och ekonomichef för Flexbox.

Finansiell kraft att växa

Flexbox har varit etablerade internationellt i tre år, men det var när EKN kom in i bilden det blev riktig fart. Då kunde företaget bygga upp support med utbildad personal i varje land och är nu lika strukturerade i sju länder utomlands som hemma.

För både stora och små

Att EKN jobbar med små företag som Flexbox kom som en överraskning för bröderna Ted (inköps- och produktionschef) och André Cedermarker.

– Innan hade vi en helt felaktig bild av EKN – vi tänkte att det här är inget för lilla Flexbox, men det fungerar utmärkt. De personer vi haft att göra med på EKN har varit väldigt bra och informella, man ska inte skrämmas av att det är en stor organisation i Stockholm. EKN finns även regionalt med kontaktpersoner som förstår dina behov, avslutar André Cedermarker.

Huvudkontor:

Lomma, Skåne

Bransch:

Tillverkar och säljer postlådor, paketlådor och fastighetsboxar.

Omsättning 2014:

Cirka 14,4 miljoner kronor

Marknad:

Skandinavien, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna.

Flexbox behov

Flexbox behöver kapital för att kunna öka takten på sin expansion i Europa.

EKN:s lösning

Rörelsekreditgaranti. EKN garanterar upp till 50 procent av krediten som Flexbox tar vilket gör det lättare för dem att få finansiering.

Information om EKN:s rörelsekreditgaranti

Information för den som behöver kapital för sin export

kontakt

greger.leijonhufvud@ekn.se

Regionansvarig västra och södra Sverige