”Med EKN:s garantier har vi inte förskotten låsta i banken”

Dockstavarvet bygger aluminiumbåtar – bruksbåtar som lotsbåtar, patrullbåtar, stridsbåtar och arbetsbåtar. Runt 90 procent av varvets omsättning kommer från export och kunderna är främst myndigheter i olika delar av världen. Det är trygga kunder med god finansiering, men med förskottsgaranti får varvet bättre likviditet.

– Att bygga lotsbåtar till kunder som kör ut lotsar till fartyg är företagets grundpelare och fortfarande en viktig verksamhet. Men numera är våra stora kunder myndigheter som har problem med pirater, terrorister och knarksmugglare, säger Anders Hellman, vd på Dockstavarvet. De som använder våra båtar är, förutom lotsverksamheter, främst militär, kustbevakning, polis och tull. Våra båtar gör med andra ord stor nytta.

Finansiering inget problem

– Hittills har vi stått på egna ben när det gäller ekonomi och vi har haft bra förskottsituationer med våra utländska kunder. Finansiering har med andra ord inte varit något stort problem, men alla kräver bankgarantier för förskotten.

Bättre med pengar som jobbar än som är låsta

– När vi bytte bank lade de upp ett arrangemang där EKN går in och garanterar 75 procent av förskottsgarantierna. När EKN är med och garanterar frigörs förskottet så att vi kan använda pengarna istället för att ha dem låsta, som i den tidigare banken. Bättre likviditet påverkar förstås vår verksamhet positivt.

Goda relationer hela vägen

– Det är en väldigt bra relation mellan EKN, vår bank och oss på Dockstavarvet. De handläggare som vi har varit i kontakt med genom åren har fungerat mycket bra och de är väldigt seviceminded. Det hoppas jag att vi kan fortsätta med.

– Vi har lyckats jobba med rika länder men när vi nu siktar på nya marknader i länder med sämre finansieringsmöjligheter, till exempel Brasilien och östra Afrika, måste vi titta på nya lösningar. EKN:s stöd och finansiering blir allt viktigare för att komma vidare.

Huvudkontor:

Docksta

Bransch:

Bygger lotsbåtar, patrullbåtar, stridsbåtar och arbetsbåtar i aluminium.

Omsättning 2013:

Cirka 44 miljoner kronor

Marknad:

Myndigheter för kustbevakning, försvar, lots, polis, tull och sjöfart. 90 procent går på export.

Dockstavarvets behov

Ökat kreditutrymme hos banken för bättre likviditet.

EKN:s lösning

Motgaranti till banken vid förskott.

kontakt

robert.wickman@ekn.se

Regionansvarig norra Sverige