"Vi kan erbjuda något unikt för våra kunder"

Boule Diagnostics utvecklar, producerar och säljer kompletta system för blodanalys till cirka 200 distributörer av medicinsk utrustning i 100 länder över hela världen. Förutom själva instrumenten innehåller erbjudandet en förmånlig finansiell lösning.

– Vi säljer våra system för blodanalys till kunder över hela världen, säger Claes Blanche, ansvarig för den globala försäljningen av Boules system. Våra största marknader är Ryssland, USA, Indien och Brasilien. Vi har egna medarbetare på plats i bland annat Indien, Kina, Mexiko och USA. Vi har med andra ord bra lokal kännedom om de marknader vi levererar till.

Konkurrenskraft i 100 länder

– Problemet för oss är det typiska för svenska exportföretag. Hög kvalitet kostar. För att stötta våra kunder, distributörerna, så att de kan sälja vidare till laboratorier på sjukhus, vårdcentraler och läkarmottagningar, har vi kopplat en finansiell lösning till vårt erbjudande. EKN:s garanti för exportkrediter är en del av helhetslösningen från oss.

Attraktiv finansiell lösning

– Det finansiella upplägget ger större säkerhet och en mer förmånlig lösning. Våra kunder vågar gå in i större affärer och det är enklare att ta stora upphandlingar. Det ger fler affärer. När distributörerna förstår att det inte är ett banklån med dyra räntor, utan en helt annan typ av finansiell lösning, återkommer de alltid.

Nöjda kunder

– Under 2013 tredubblade vi antalet affärer där EKN är delaktiga och antalet länder där vi har använt EKN har ökat med 50 procent. EKN är viktiga för oss, särskilt nu när vi ska öka våra affärer i Latinamerika. Vi kommer därför att öka samarbetet med dem. Med EKN kan vi erbjuda något unikt för våra kunder utan att vi själva hamnar i finansiella problem, som långa kredittider eller kundförluster. Vi får alltid betalt och kan tryggt sälja våra system med en utmärkt finansiell lösning. Det är en win-win-win-situation. Vi är nöjda, våra kunder är nöjda och EKN är säkert nöjda.

Huvudkontor:

Stockholm

Bransch:

Utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning.

Omsättning 2016:

Cirka 400 miljoner kronor

Marknad:

Små och medelstora kliniska laboratorier via utvalda distributörer över hela världen.

Boule Diagnostics behov

Erbjuda kunderna finansiella lösningar.

EKN:s lösning

  • Lång fordringsförlustgaranti
  • Garanti för kundfordringar

kontakt

hakan.backstrom@ekn.se

Regionansvarig östra Sverige