”EKN är en viktig del av våra offerter”

Deras projekt är mycket kundanpassade och produkterna komplexa. Det medför att garantierna som täcker riskerna för dessa affärer får stor betydelse för ABB Swedens möjligheter att hantera risker och göra affärer.

Alla ABB Swedens fem divisioner är exportorienterade och levererar system och produkter till storskaliga kraft- och automatiseringsprojekt över hela världen. Joakim Beckius, chef för Project and Trade Finance, ger support till ABB Swedens exportverksamhet genom att skapa lösningar för finansiering och risktäckning.

– Vi hanterar transaktioner från några 100 000 dollar till 1 miljard dollar och ofta handlar det om finansiering i tidigt skede. Finansiering och riskskydd är avgörande för att kunna skapa attraktiva offerter för potentiella kunder.

En garanti är ett måste

EKN spelar en viktig roll vid våra offerter eftersom de hjälper oss att hantera risker som vi inte kan hantera själva berättar Joakim Beckius.

– Flera av ABB:s leveranser är skräddarsydda för den enskilda kundens behov. Om det blir problem med ett avtal eller en kund så kan det få allvarliga konsekvenser för ABB. I dessa fall, som visserligen är ovanliga, är det viktigt att ABB har vidtagit rätt åtgärder för att minimera eventuella förluster både när det gäller uteblivna betalningar och uppsagda avtal. Att ha EKN som garant är därför ofta en förutsättning för att affären ska kunna bli av.

En strategisk partner 

ABB och Joakim Beckius tar ofta med kunderna till EKN:s kontor i Stockholm för att visa hur samarbetet fungerar.

– Våra kunder är alltid positiva till de möjligheter som EKN ger när det gäller att få fördelaktiga finansiella villkor. EKN har ett verksamhetsorienterat fokus och de ger oss ett förtroende som vi verkligen uppskattar.

Huvudkontor:

Zürich, Schweiz

Verksamhet:

Kraft och automatisering

Huvudmarknad:

Globalt

ABB:s behov

Riskskydd i tidigt skede för skräddarsydda leveranser.

EKN:s lösning

Risksäkring via EKN:s garanti för tillverknings- och fordringsförlust.

kontakt

hilda.hellgren@ekn.se