Visselblåsartjänst

EKN välkomnar granskning och synpunkter. På vår visselblåsartjänst kan du anmäla misstankar om oegentligheter.

EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export och utveckla det svenska näringslivets internationalisering. Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Du är anonym. Om du är kund, leverantör eller medborgare spelar ingen roll. Vem som helst får rapportera in misstankar.

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part, Lantero AB, https://lantero.report/se/ekn. När du gör din anmälan behöver du aldrig uppge din identitet. Rapporteringskanalen är krypterad.

EKN:s personal uppmanas att i första hand använda rapporteringsrutin angiven i uppförandekoden. För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att använda en dator eller mobil utanför EKN:s nätverk när du rapporterar, då trafik från arbetsplatsen och EKN:s arbetsenheter kan vara spårbara.

Lantero visselblåsartjänst

När du gör din anmälan behöver du aldrig uppge din identitet. Rapporteringskanalen är krypterad.

Kopiera in följande i din webbläsare för att komma till tjänsten:

https://lantero.report/se/ekn

Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan.

QR-kod

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020