Whistleblowing

EKN välkomnar granskning och synpunkter. På vår whistleblowingtjänst kan du anmäla misstankar om oegentligheter.

Du är anonym. Om du är kund, leverantör eller medborgare spelar ingen roll. Vem som helst får rapportera in misstankar.

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part, Whistleblowing Centre, www.whistleb.com. När du gör din anmälan behöver du aldrig uppge din identitet. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordsskyddad.

Whistleblowing Centre

När du gör din anmälan behöver du aldrig uppge din identitet. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordsskyddad.

Gå till anmälan