Skatt

EKN förväntar sig att företag följer alla gällande skattelagar och regler.

Företag ska verka för att uppnå ett gott rykte avseende skattefrågor genom att på ett omsorgsfullt vis rapportera och betala skatt i tid, och driva sin verksamhet utifrån ett kommersiellt snarare än skattedrivet synsätt.

Vad ska du som exportör göra?

  • Var beredd på att besvara frågan om ditt företags skattepolicy
  • Var beredd på att skriva på en försäkran om skattepolicyn inte finns eller uppfyller kraven

 

Hur går EKN:s bedömning till?

Affärer med en part baserad i ett så kallat skatteparadis enligt EU:s eller OECD:s klassning går igenom en granskning. Granskningen analyserar exportörens skattepolicy främst utifrån att policyn hanterar frågor om transparens, att följa tillämplig skattelagstiftning och OECD:s Transfer Pricing Guidelines samt att företaget inte medverkar i affärer vars huvudsakliga syfte är att undkomma eller reducera skatt.

Om exportören inte har en skattepolicy eller den inte uppfyller EKN:s krav får exportören skriva på en försäkran.

Sidan uppdaterades senast 27 jul 2022