EKN:s och SEK:s vetenskapliga klimatråd

Klimatrådet är ett rådgivande stöd till EKN och SEK i arbetet med att anpassa det svenska exportfinansieringssystemet för att ligga i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Fokus för klimatrådets arbete är exportfinansieringens påverkan på de globala växthusgasutsläppen. Klimatrådet är ett strategiskt kunskapsstöd och en diskussionspartner till EKN och SEK när det gäller principiella strategiska ställningstaganden. Rådet har ingen operativ roll i enskilda affärsbeslut.

Exempel på frågeställningar som kan behandlas i klimatrådet är hur uppdateringen av länders och företags åtaganden samt IPCC:s rapporter bör påverka inriktningen i det svenska och internationella exportfinansieringssystemet. Ett annat exempel är naturgasens roll i energiomställningen i låg- och medelinkomstländer.

Forskare i klimatrådet

  • Måns Nilsson, vd för Stockholm Environment Institute (SEI) och adjungerad professor vid Strategiska hållbarhetsstudier på KTH
  • Max Åhman, docent inom Miljö- och energisystem vid Lunds universitet
  • Tomas Kåberger, bl.a. professor på Chalmers och f.d. gd på Energimyndigheten
  • Anna Krook-Riekkola, docent/biträdande professor inom Energiteknik på Luleå tekniska universitet.

Sidan uppdaterades senast 28 sep 2023