The Export Finance for Future "E3F"

E3F:s logga

E3F-initiativet (the Export Finance for Future) lanserades i april 2021 med syftet att främja och stödja ett skifte i investeringsmönster mot klimatneutrala exportprojekt och ökad transparens.

De länder som ansluter sig till E3F-initiativet förbinder sig att arbeta för en ökad transparens. På denna sida finner du den första gemensamma rapporten som redovisar fossil och förnybar energi under perioden 2015-2020. Arbetet redovisas löpande.

Undertecknande länder

  • Belgien
  • Danmark
  • Finland
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Spanien
  • Storbritannien
  • Sverige
  • Tyskland

Sverige representeras i detta sammanhang av UD med stöd av EKN i sakfrågor. Fler länder välkomnas att ansluta sig till E3F-initiativet.

Mer information finns på E3F:s sida på LinkedIn:

Till LinkedIn >>

Sidan uppdaterades senast 4 jul 2023