Hållbar långivning

EKN gör en särskild bedömning vid garantier till offentliga köpare i låginkomstländer.

EKN ska inte ge garantier om landet har uppnått sin kvot av kommersiell upplåning eller om affären inte är i linje med landets utvecklingsstrategi.

Hur går EKN:s bedömning till?

  1. När garantiansökan kommer in kontrollerar EKN affären mot IMF:s lista för låginkomstländer med begränsningar i deras kommersiella upplåning.
  2. Om låntagaren inte är finansministeriet kontaktar EKN landets finansministerium för att få bekräftat att lånet är inom ramen för landets tillåtna kvot för kommersiell upplåning.
  3. Om affären klarar kontrollerna ovan gör EKN en sedvanlig kreditanalys på låntagaren och konsulterar den senaste analysen om hållbar långivning för landet som IMF/Världsbanken publicerat.
  4. EKN kontaktar IMF för att informera om att EKN har för avsikt att ställa ut ett lån till en offentlig köpare i landet.

Att tänka på

Kontakta EKN tidigt i affären så att eventuella frågor kring hållbar långivning kan hanteras i tid och kommuniceras på rätt sätt till låntagaren.

Sidan uppdaterades senast 27 jul 2022