ZESCO kraftledning, Zambia

Projektet innebär att det statligt helägda elbolaget Zesco Ltd i Zambia ska låta uppföra en ca 850 km lång kraftledning på 132 kV med tillhörande transformatorstationer.

Syftet med projektet är att binda samman Zambias Nordvästra provinser med det nationella elnätet i östra Zambia. Idag sker elförsörjningen i dessa provinser till 80 procent med hjälp av dieselgeneratorer. Elproduktionen i det nationella nätet baseras till 100 procent på vattenkraft.

EKN garanterar leveranser från Eltel Networks TE AB till projektet.

Projektet är klassat som ett A-projekt avseende både miljö- och sociala frågor. Mer information om projektet återfinns i följande webblänkar:

Decision Letter from the Environmental Council of Zambia 

Environmental and Social Management Plan 

Final Environmental Impact Assessment 

Resettlement Policy for Transmission and Distribution Projects

 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 23 januari 2014. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Sidan uppdaterades senast 21 sep 2020