ZESCO, kraftledning i Zambia

Projektet innebär att det statligt helägda elbolaget Zesco Ltd i Zambia ska låta uppföra en ca 850 km lång kraftledning på 132 kV med tillhörande transformatorstationer.

Syftet med projektet är att binda samman Zambias Nordvästra provinser med det nationella elnätet i östra Zambia. Idag sker elförsörjningen i dessa provinser till 80 procent med hjälp av dieselgeneratorer. Elproduktionen i det nationella nätet baseras till 100 procent på vattenkraft.

EKN garanterar leveranser från Eltel Networks TE AB till projektet.

Projektet är klassat som ett A-projekt avseende både miljö- och sociala frågor.

Mer information om projektet återfinns i dokumenten:

  1. Resettlement Policy for Transmission and Distribution Projects
  2. Decision Letter from the Environmental Council of Zambia
  3. Environmental and Social Management Plan
  4. Final Environmental Impact Assessment  

Publicerat på EKN:s hemsida 2014 -01 -23

Synpunkter på affären kan lämnas inom 30 dagar.

Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Dokument

Resettlement Policy for Transmission and Distribution Projects 2014
Decision Letter from the Environmental Council of Zambia 2014
Environmental and Social Management Plan 2014
Final Environmental Impact Assessment 2014