Vattenreservoarprojekt i Florida, USA

Affären avser leverans av entreprenadutrustning till projekt som gäller uppbyggnad av en vattenreservoardamm i Södra Florida vars syfte är att främja ett hälsosamt biologiskt vattenlagringssystem för regionen. Affären är preliminärt A-klassad och information om projektet nås via följande länk:

https://www.sfwmd.gov/our-work/water-reservations

 

Publicerat på EKN:s hemsida www.ekn.se den 24 maj 2019. Synpunkter på affären kan lämnas inom 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.