Surgil Project, Uzbekistan

EKN fått in en ansökan om att medverka i en svensk exportaffär till Uzbekistan. Det totala projektet innefattar:

  • Utvinning av gas från ett landbaserat fält i Surgil söder om Aralsjön i Uzbekistan
  • Transport via 150 km gasledningar
  • Etablering och drift av ett nytt petrokemiskt komplex för framställning av förädlad gas och kemiska produkter samt infrastruktur för vatten, transporter och arbetsbostäder mm.

Den färdiga varan är i huvudsak plasterna högdensitetspolyeten (HDPE) och polypropen (PP). Förutom dessa produkter kommer gas att säljas.

Då Surgilprojektet innebär påtaglig påverkan på miljön är det klassat i A-kategorin. EKN håller därför projektets Miljö- och Sociala konsekvensbeskrivning (MSKB) offentligt tillgänglig.

Dokument

Surgil Project, Uzbekistan, Volume I - NTS FINAL 2013
Surgil Project, Uzbekistan, Volume II - ESIA FINAL 2013
Surgil Project, Uzbekistan, Volume III a - Appendices FINAL 2013
Surgil Project, Uzbekistan, Volume III b - Appendices FINAL 2013
Surgil Project, Uzbekistan, Volume IIII - ESMP FINAL 2013