Oyu Tolgoi, Mongoliet

Projektet är återförsäkrat* av EKN.

Projektet är nyetablering av en guld- och koppargruva i Mongoliet. En detaljerad information om miljö- och sociala konsekvenser av projektet återfinns på: http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/ESRS29007

*Vid återförsäkringar baserar EKN sin miljö- och sociala bedömning på den granskning som redan utförts av det exportkreditinstitut som ansöker om återförsäkring hos EKN. Detta exportkreditinstitut har tidigare publicerat projektets MSKB i enlighet med OECD:s rekommendation.