Ny 300 MW reservanläggning vid existerande gaskraftverk, Belarus

EKN överväger en garanti för finansiering av utrustning och tjänster till det statliga bolaget RUE Minskenergo:s byggnation och drift av en ny anläggning vid ett existerande naturgaskraftverk.

Projektet omfattar byggnation av en så kallad ”peak/backup”-anläggning med 300 MW kapacitet på samma plats som CHPP-5 – ett existerande värme- och kraftverk som ligger i ett industriområde 40 km sydväst om huvudstaden Minsk. Projektets huvudsyften är (i) att utgöra reservaggregat för att möjliggöra planerade och oplanerade driftsstopp för ett nytt kärnkraftverk (ii) att möta energibehoven vid daglig toppbelastning på stamnätet under cirka två timmar per dag året ut.

Projektet är preliminärt A-klassat och den potentiella sociala och miljömässiga påverkan innefattar frågor inom följande huvudsakliga områden: luftkvalitet inklusive utsläpp av växthusgaser, yt- och grundvatten, beredskap och respons i nödsituationer samt arbetsrätt. Den ursprungliga bedömningen av projektets sociala och miljömässiga påverkan (ESIA) på ryska, samt en sammanfattning av ESIA:n på engelska återfinns i följande webblänkar:

Environmental and Social Impact Assessment

Part 1

Part 2

Med utgångspunkt i befintlig ESIA genomför EKN en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. EKN har också en nära dialog med inblandade parter för att säkerställa att riskerna hanteras i linje med och internationella standarder.

 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 23 juli 2020. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Senast uppdaterad 21 sep 2020