Ny 250 MW reservanläggning vid existerande gaskraftverk, Belarus

EKN överväger en garanti för finansiering av utrustning och tjänster till det statliga bolaget RUE Brestenergo:s byggnation och drift av en ny anläggning vid ett existerande naturgaskraftverk.

Projektet omfattar byggnation av en så kallad ”peak/backup”-anläggning med 250 MW kapacitet på samma plats som det existerande värme- och kraftverket Berezovskaya som ligger i regionen Brest i sydvästra delen av landet. Projektets huvudsyften är (i) att utgöra reservaggregat för att möjliggöra planerade och oplanerade driftsstopp för ett nytt kärnkraftverk (ii) att möta energibehoven vid daglig toppbelastning på stamnätet under cirka två timmar per dag året runt.

Projektet är preliminärt A-klassat och den potentiella sociala och miljömässiga påverkan innefattar främst frågor om luftkvalitet inklusive utsläpp av växthusgaser. Den ursprungliga bedömningen av projektets sociala och miljömässiga påverkan (ESIA) återfinns i följande webblänkar:

Part 1, Miljö- och social konsekvensbedömning (EISA)

Part 2, Miljö- och social konsekvensbedömning (EISA)

Med utgångspunkt i befintlig ESIA genomför EKN en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. EKN har också en nära dialog med inblandade parter för att säkerställa att riskerna hanteras i linje med och internationella standarder.

 

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 21 juli 2020. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.

Senast uppdaterad 21 sep 2020