Konkola Deep Mining Project, expansion av underjordsgruva i Zambia

EKN överväger en garanti för finansiering av export till en underkontraktör till Konkola Copper Mines, KCM, http://kcm.co.zm/. Konkola Copper Mines består av flera gruvor, smältverk och ett raffinaderi. Utrustningen kommer att användas i Konkolagruvans underjordsverksamhet som ska expandera produktionen.


Den huvudsakliga miljö och sociala påverkan från Konkola Copper Mines handlar om vattenhantering. Andra frågor gäller utsläpp och buller från smältverket. Den huvudsakliga påverkan kommer från Nchangagruvan och dess smältverk och inte från Konkolas underjordsgruva. KCM har en handlingsplan på plats för att förbättra miljö- och social hantering till att bli i linje med IFC Performance Standards.


Då EKN inte garanterar finansiering av KCM, utan en av dess underkontraktörer, kan EKN inte publicera rapporter om miljö och social påverkan från Konkola Deep Mining Project. Kommentarer på projektet kommer dock att tas i beaktande.


Information publicerades på EKN:s hemsida www.ekn.se från 6 mars 2018. Frågor om projektet kan göras inom 30 dagar till info@ekn.se. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för miljö och social granskning vid statsstödda exportkrediter.