Järnväg från Mersin till Gaziantep, Turkiet

EKN överväger en garanti för finansiering av utrustning till järnvägsprojektet ”Mersin – Adana – Gaziantep High Standard Rail Project” (MAG) som ägs av Turkiets Ministry of Transport and Infrastructure, Directorate General of Infrastructure Investments (AYGM).

Projektet omfattar fem järnvägssektioner om en sträcka på totalt 286 kilometer. Arbetet omfattar utbyte av befintlig räls, ny rälsdragning för dubbelspår inom befintlig sträckning samt anläggning av en ny sträcka. Projektets preliminära viktiga miljömässiga och sociala risker relaterar till markförvärv, hälsa och säkerhet för lokalsamhällen samt påverkan på biologisk mångfald.

EKN preliminärt A-klassat projektet. Med utgångspunkt i befintlig ESIA genomför EKN en fördjupad analys av projektets sociala och miljömässiga risker. EKN har också en nära dialog med inblandade parter för att säkerställa att riskerna hanteras i linje med internationella standarder. Projektets miljö- och sociala konsekvensbedömning (ESIA) återfinns i följande webblänk: ESIA.

Informationen publicerades på EKN:s webbplats www.ekn.se den 2 november 2021. Synpunkter på affären kan lämnas inom minst 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut, de så kallade ”Common Approaches”.

Sidan uppdaterades senast 11 aug 2022