Transmissionsprojekt, Indien

Transmissionsprojektet avser uppgradering av en mer än 150 mil lång kraftlänk mellan Indiens centrala och södra delar.

Affären avser leverans av utrustning till terminalstationer på vardera sida av en mer än 150 mil lång kraftlänk mellan landets centrala och södra delar. Syftet med projektet är att öka kapaciteten i det existerande transmissionsnätet för att möjliggöra säkrare och effektivare energiöverföring mellan olika delar av Indien. Affären är preliminärt A-klassad och information om affärens miljö- och sociala påverkan återfinns på följande länk: https://www.adb.org/projects/documents/ind-green-energy-corridor-and-grid-strengthening-project-rrp

Publicerat på EKN:s hemsida www.ekn.se den 14 juli 2017. Synpunkter på affären kan lämnas inom 30 dagar. Denna publicering följer OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för exportkreditinstitut.